Dinsdag 16 februari 2016 — sp.a stelt voor om onze gezondheidszorg te beschermen tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS (TTIP). “TTIP kan leiden tot het einde van onze betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. We dreigen te vervallen in een Amerikaans systeem dat monopolies belangrijker acht dan betaalbare geneesmiddelen. We gaan toch niet plooien voor hun regels en geld scheppen op de rug van zieke mensen?”, stelt Dirk Van der Maelen.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) moet ervoor zorgen dat bestaande handelsbarrières tussen de Verenigde Staten en Europa verdwijnen. “Mijn partij is niet per definitie gekant tegen het sluiten van handelsverdragen, maar Europa mag daarbij niet blind de Amerikaanse school volgen. Zeker als het om gezondheidszorg gaat, moeten we waakzaam zijn. In de VS leidt een ongeval of langdurige ziekte vaak tot armoede. Elke stap die wij in die richting zetten, is een stap achteruit.”


Dirk Van der Maelen verduidelijkt in zijn resolutie met een voorbeeld uit de farmaceutische sector. “Nu geeft ons land de producent van een nieuw geneesmiddel een bepaalde periode alleenrecht op de verkoop van zijn medicijn. Dit om de hoge kosten voor research en ontwikkeling te compenseren. Na die periode wordt het monopolie opgeheven en komen er ook goedkopere ‘witte geneesmiddelen’ op de markt. Dit houdt de kosten laag voor de burger én de ziekteverzekering (*).”  Een systeem dat volgens Dirk Van der Maelen zou kunnen te komen vervallen onder TTIP. “De Amerikanen willen dat farmaceutische bedrijven eenvoudiger alleenrecht op de verkoop van nieuwe geneesmiddelen kunnen verkrijgen en dit monopolie ook veel langer kunnen behouden. Dit betekent hogere prijzen voor de patiënt en een veel zwaardere kost voor de terugbetaling. De ziekteverzekering dreigt op lange termijn kopje onder te gaan. Dit is het einde van een solidaire, toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.” De resolutie werd weggestemd door de meerderheid. “Ik kan niet begrijpen dat de regering ons sociaal systeem zomaar op het spel zet. TTIP lijkt de internationale voortzetting van het nationaal beleid: de bedrijven helpen, overheid afslanken en de gezinnen laten betalen”, besluit Van der Maelen. 

 

 

(*) Zo verviel in 2012 het patent op de populaire cholesterolverlager Lipitor. Hierdoor verminderde de prijs in de apotheek voor de ‘consument’ met maar liefst 85%. De totale uitgaven in de ziekteverzekering daalden van 33 miljoen euro in 2011 naar 15 miljoen euro in 2013.