“Het is al langer duidelijk dat de Turteltaks een asociale vlaktaks is. Door de Turteltaks betalen alleenstaanden per verbruikte hoeveelheid energie 415 keer meer dan grote bedrijven en gezinnen 50 keer meer. De allergrootste bedrijven, goed voor één vijfde van het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen zijn zelfs helemaal vrijgesteld”, zegt Rob Beenders.

Nu blijkt ook nog dat de argumenten die Turtelboom aanhaalt om die vlaktaks goed te praten, totaal uit de lucht gegrepen zijn. “Zo zal de Turteltaks de komende zes jaar drie keer meer opbrengen dan nodig is om de certificatenoverschotten uit het verleden weg te werken”, zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. “De Turteltaks zal de volgende zes jaar 2,9 miljard opbrengen. Voor de overschotten is ongeveer 1 miljard euro nodig. De regering int dus 1,9 miljard euro meer dan nodig om de overschotten weg te werken. Dat bedrag heeft ze nodig om twee nieuwe biomassacentrales te subsidiëren. Het zou haar sieren dat ze daar voor uitkomt, in plaats van te zeggen dat ze een forfaitaire taks moet invoeren om het beleid van het verleden te betalen.”

Ook het argument dat een nieuwe taks nodig was om de BTW te ontlopen blijkt volgens experten totaal niet te kloppen. Volgens Joris Vandenbroucke is er dan ook maar één conclusie mogelijk: “Weinig dossiers zijn door zoveel mist omgeven als de Turteltaks. Maar het is zonneklaar dat ze onrechtvaardig en onnodig is. Schaf die Turteltaks dus gewoon af. Hij is asociaal, vermijdt geen btw en brengt veel meer op dan nodig om de overschotten uit het verleden te financieren. Als de Vlaamse regering beslist om nieuwe biomassacentrales te ondersteunen, dan moet de regering de groenestroomdoelstellingen navenant optrekken. Op die manier wordt de kost betaald door de elektriciteitsconsument, ook grote bedrijven, in functie van hun energieverbruik. Dat is veel billijker dan een vlaktaks per aansluitpunt. En om de overschotten uit het verleden te betalen kunnen we – gespreid over een periode van 10 jaar – de algemene middelen aanspreken.”