De volgende vier jaar zal Bredene, vnl. door de invoering van de Turteltaks, in totaal ongeveer 600.000 EUR meer betalen aan energie of zo’n 150.000 EUR per jaar. 

Voor de periode  2016 – 2019 was de kost voor energie berekend op 3.089.123 EUR.  De Turteltaks zorgt ervoor dat deze berekening opnieuw diende gemaakt.  Hieruit blijkt dat de totale kost aan energie voor de volgende jaar mag worden geraamd op 3.677.197 EUR of nagenoeg 600.000 EUR meer dan voorzien.  De helft van deze meerkost gaat naar openbare verlichting.  De andere helft betreft de verwarming en verlichting van de openbare gebouwen.  “Niettegenstaande de Vlaamse overheid ons ook hier andermaal extra lasten oplegt, zullen wij de volgende jaren de gemeentelijke belastingen niet verhogen.  Dit was een duidelijke verkiezingsbelofte die we ook zullen waarmaken”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

 

 

Overzicht raming meerkost nutsvoorzieningen

 

Oorspronkelijk

Meerkost

2e AMJP

2016

742.376

154.752

897.128

2017

774.263

149.686

923.949

2018

781.025

144.466

925.491

2019

791.459

139.170

930.629

Totaal

3.089.123

588.074

3.677.197