Door de invoering van de Turteltaks zal de factuur voor energie van de stad Roeselare jaarlijks met minstens 60.000 euro toenemen. Dat berekende Vlaams parlementslid Michèle Hostekint (sp.a). "Vooral de extra factuur voor de sportinfrastructuur baart zorgen. Er kan geen sprake zijn om deze door te rekenen aan wie gaat zwemmen of sporten, zo niet betalen zij twee keer de Turteltaks.”

Vanaf 1 maart komt de zogenaamde Turteltaks bij de energiefactuur, en dat geldt voor iedereen, dus ook voor de steden en de gemeenten. Op elk stroomaansluitpunt van hun gebouwen, scholen, sporthallen, zwembaden, ontmoetingscentra, maar ook op de straatverlichting, moet deze taks worden betaald.

Die factuur kan aardig oplopen en dan is het niet denkbeeldig dat de lokale besturen deze extra factuur op hun beurt gaan doorrekenen aan hun inwoners. "Ik vrees dat heel wat steden en gemeenten zich er niet van bewust zijn dat deze factuur op hen afkomt", zegt Michèle Hostekint. "Zij hebben hun begroting voor 2016 al maanden geleden gemaakt terwijl de Turteltaks pas eind december werd goedgekeurd door de regeringspartijen in het Vlaams Parlement."

Hostekint vroeg cijfers op, en berekende dat de factuur van de Turteltaks voor de stad Roeselare minstens 60.000 euro zal bedragen. Er zijn minstens 300 vaste en tijdelijke afnamepunten. "Vooral de stadsgebouwen (brandweer, EXPO, WieMu, OCAR, Stedelijke Werkplaatsen, …) en de stedelijke onderwijsinstellingen (SBS, SASK, STAP) doen de factuur fors oplopen", zegt zij. "De kosten voor het OCMW zijn niet eens inbegrepen in die cijfers.”

Ook voor het Spillebad en de sporthallen zal de elektriciteitsfactuur in globo flink aandikken. Minstens 60.000 euro in totaal dus. Dat lijkt voor een stad geen gigantisch bedrag, maar het komt er toch maar weer bij op een ogenblik dat de stad al voor zware uitdagingen staat. Eerdere besparingen van de Vlaamse en federale regering wegen al zwaar op het budget van de stad. Deze factuur door de Turteltaks komt dus bijzonder ongelegen."

Hostekint maakt zich vooral zorgen over de extra kosten voor de uitbating van het zwembad en de sporthallen. "Het lijkt ons alvast geen goed idee om deze extra kost te gaan doorrekenen aan de sportende Roeselarenaars. Want dan betaalt die twee keer voor de Turteltaks, namelijk via zijn eigen elektriciteitsfactuur en dan nog eens via een duurdere toegangsprijs voor het zwembad en gebruik van de sportinfrastructuur.”