Vanaf 1 maart komt de zogenaamde Turteltaks bij de energiefactuur, en dat geldt voor iedereen, dus ook voor de steden en de gemeenten. Die factuur kan aardig oplopen want heel wat gemeenten hebben naast hun eigen kantoorgebouwen ook scholen, zwembaden, sporthallen, straatverlichting, cultuurcentra ... Ook als een gedeelte van dat patrimonium beheerd wordt door een intercommunale of autonoom gemeentebedrijf zal de factuur uiteindelijk terecht komen bij het lokale bestuur. En dan is het niet denkbeeldig dat de lokale besturen deze extra factuur op hun beurt gaan doorrekenen aan hun inwoners. "Ik vrees dat heel wat steden en gemeenten zich er niet van bewust zijn dat deze factuur op hen afkomt", zegt Joris Vandenbroucke. "Zij hebben hun begroting voor 2016 al maanden geleden gemaakt terwijl de Turteltaks pas eind december werd goedgekeurd door de regeringspartijen in het Vlaams Parlement."