Het is genoegzaam bekend dat de Vlaamse gezinnen en bedrijven vanaf 1 maart onderworpen zijn aan de Turteltaks, een forfaitaire bijdrage die verrekend zal worden in de elektriciteitsfactuur. Wat tot op heden minder voor het voetlicht kwam, is dat ook de lokale besturen voor elk afnamepunt Turteltaks zullen moeten betalen. Die factuur kan aardig oplopen. Steden en gemeenten beheren niet alleen hun eigen kantoorgebouwen en stadhuizen, maar vaak ook scholen, sporthallen, zwembaden, straatverlichting, cultuurcentra en ander patrimonium. Ook daarvoor zal voor elk afnamepunt de Turteltaks geheven worden.

Joris Vandenbroucke en Rob Beenders verzamelden gegevens voor de steden Gent en Hasselt. De elekriciteitsfactuur van hun patrimonium, zonder dat van het OCMW mee te tellen, zal jaarlijks de hoogte in gaan met respectievelijk 180.000 en 100.640 euro. “Dit zijn misschien geen enorme, maar wel onverwachte en zeer ongelegen extra kosten want ze komen bovenop een reeks extra kosten zoals deze voor de taks-shift en de pensioenuitgaven”, zeggen Joris Vandenbroucke en Rob Beenders. “Pas op het einde van het jaar keurden de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement de Turteltaks goed, toen waren de lokale besturen al klaar met hun begroting”.

Joris Vandenbroucke en Rob Beenders rekenen erop dat de lokale besturen deze extra factuur niet doorrekenen aan hun inwoners, bijvoorbeeld door het optrekken van de toegangsprijzen voor zwembaden en sporthallen. “Dat zou bijzonder onrechtvaardig zijn want zo betalen de mensen, naast hun eigen elektriciteitsfactuur, een tweede keer voor de Turteltaks”.