"Vooraf wil ik namens de sp.a –fractie, de ombudsvrouw en haar medewerkers danken voor het lijvig jaarverslag met de vele interessante aanbevelingen.

2017 was om 2 redenen een uitzonderlijk jaar: de ombudsdienst was 20 jaar jong en er was de wissel aan het hoofd van de dienst.

Naar goede gewoonte zullen we vanuit de diensten, het college en de gemeenteraad zoveel als mogelijk, een passende opvolging geven aan het voorliggend document.

Dat zijn we aan onszelf, de medewerkers en vooral de vraagstellers, ook de kritische Gentenaars verschuldigd.

 

Het voorliggend jaarverslag is ondertussen een vertrouwd en versterkend instrument binnen het participatiebeleid in onze stad geworden.

Het valt trouwens op dat burgers steeds meer zelf willen participeren bij het zoeken naar oplossingen via beleidsbeslissingen.

Anderzijds moeten burgers soms ook op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.

 

Op de themacommissie werd het jaarverslag reeds uitvoerig besproken, vandaar dat mijn meer algemene tussenkomst hier vanavond kort kan zijn.

Er komen trouwens nog voldoende andere gelegenheden om concreet en meer in detail rond de aangebrachte thema’s te debatteren en discussiëren. 

Collega’s, het viel mij alvast op dat dit jaar dikwijls dezelfde meldingen terugkomen.

Grote veranderingen (en daarmee heb ik het mobiliteitsplan niet genoemd) brengen nu eenmaal meer vragen en ongerustheid met zich mee.

Bij dergelijke situaties heeft de ombudsdienst een belangrijke taak:

zij moeten op een laagdrempelige manier omgaan met de burgers, naar hen luisteren, noden en wensen inventariseren en dan aanbevelingen formuleren en advies geven aan de beleidsmakers.

 

Het is zoals collega Reynebeau in de themacommissie stelde: “de klachten moeten wel  cijfermatig in de juiste context geplaatst worden”.

Inderdaad 100 klachten krijgen een andere dementie als men er de 10.000 betrokken handelingen naast plaatst.

Enige relativering is bij meerdere conclusies zeker op haar plaats.

Ik onderschrijf in dit verband ook het voorstel van de burgemeester in de themacommissie, om naast de klachten ook eens een overzicht te maken met het aantal felicitaties en bedankingen.

 

Burgemeester, zoals u vorig jaar stelde, is de onafhankelijkheid van de ombudsvrouw en haar dienst bijzonder belangrijk.

Het is dan ook goed dat we in Gent reeds lang beschikken over zo’n onafhankelijke dienst die ons dagdagelijks confronteert met de wijze waarop wij als ambtenaar of politicus  best omgaan met klachten.

 

Tot slot, collega’s als we eerlijk zijn met onszelf dan moeten we erkennen dat na 20 jaar ieder van ons toch nog individuele vragen krijgt en dat we hierbij niet altijd geneigd zijn om passend door te verwijzen naar de bevoegde dienst.

Ook hier kunnen wij op basis van de afgesproken deontologie en ethiek de goede werking van de ombudsdienst ondersteunen.

Bij dit alles mogen we echter niet vergeten dat politici en medewerkers ook mensen zijn.

Nogmaals dank en felicitaties aan iedereen die meehielp aan de opmaak van het jaarverslag 2017."


Jaarverslag van de Ombudsvrouw 2017 - boek 1
Jaarverslag van de Ombudsvrouw 2017 - boek 2 (overzicht van alle klachten)