"Geachte Collega’s, Geachte Minister,

In onze Kamercommissie Justitie passeren heel wat kaderwetten die vaak moeilijk en ook technisch zijn. Als niet- juriste bekijk ik veel dossiers vanuit het standpunt van de zogenaamde ‘gewone mensen’ en dus niet als magistraat, advocaat of rechtsgeleerde.

Ik spreek in naam van velen die, ook al studeerden zij geen rechten, goed functionerende maar vooral toegankelijke rechtbanken een must vinden in België

Ik probeer vele van die dossiers met een portie gezond verstand te bekijken. Een ding is me al opgevallen: soms worden de zaken bijna bewust complex gemaakt waardoor het  bijna niet meer opvalt dat er oneerlijke zaken in geregeld worden.

 Vandaag gaan wij stemmen over een voorstel van de meerderheidspartijen om een Begrotingsfonds voor de Juridische Tweedelijnsbijstand te regelen. Waarom moest er eigenlijk in de eerste plaats zo’n Fonds gecreëerd worden? Misschien omdat er door de Regering te weinig middelen voorzien werden voor Tweedelijnsbijstand, beter bekend als Pro Deo-bijstand. Die middelen zijn er niet en daarom zijn de collega’s van de meerderheid zo vriendelijk om daar een zogenaamd Fonds voor te creëren maar, wat hier vandaag voorligt beste collega’s is geen Begrotingsfonds maar een PLATTE NIEUWE BELASTING van 20 euro/rechtszaak per persoon die naar de rechtbank wil stappen. Misschien is 20 euro voor  ministers en juristen of advocaten  maar een ‘klein bedragje’, maar voor de gemiddelde mens is het weer een extra drempel erbij.

Ik weet dat de meeste mensen het de dag van vandaag al ZEER duur vinden om de stap naar het gerecht te zetten.

En, wat wat gaan we nu stemmen? Geen Turteltaks  maar een nieuwe Geenstaks.

Collega’s van de meerdheid, jullie maken justitie nog maar eens duurder:

Niet één keer, maar keer op keer en meer en meer.

  • de voorbije jaren gingen de advocaatkosten al omhoog met 21 procent extra BTW;
  • deze regering verhoogde ook de griffie-en rolrechten fors;
  • en nu komt daar nog eens een Geenststaks van 20 euro bovenop.

Zal een volgend budgettair probleem binnen Justitie nog eens doorgerekend worden aan de mensen?

Het is echt de wereld op zijn kop hier, u zegt aan de mensen “trek uw plan als u in misérie zit” , betaal maar, terwijl een rechter er juist moet zijn voor mensen die er niet meer uit geraken.

 De initiatiefnemers van dit voorstel probeerden aanvankelijk zelfs het woord “belasting” of “taks” te vermijden, een ‘Begrotingsfonds’ klinkt onschuldiger. MAAR zelf de Raad v State stelde terecht dat het hier wel degelijk gaat om een PLATTE NIEUWE EXTRA BELASTING.

De schande is dat u als meerderheid hier mee weg komt en het nog probeert te vergoeilijken: onder het mom van “het is maar 20 euro”..

Jullie sturen mensen langs de kassa terwijl zij enkel willen geholpen worden in hun miserie.  

Ook sp.a is  VOOR een goed werkend pro deo systeem, het zou er nog aan moeten mankeren in ons land. Maar dan moeten daar bij de begrotingsopmaak maar genoeg middelen voor worden uitgetrokken in de algemene begroting . Nu wordt het via een extra taks afgewenteld op de gewone man op zoek naar gerechtigheid.

Wij blijven pleiten voor een goede en toegankelijke justitie. We evolueren echter terug iets meer richting van een justitie voor een élite met genoeg geld. Daar passen wij voor.

Het verhaal van een toegankelijke justitie voor allen in België krijgt vandaag terug een serieuze klop.

Onze fractie zal dan ook uitdrukkelijk TEGEN dit voorstel van de Geenstaks stemmen."