Uit de berichtgeving blijkt dat Herentals één van de gemeenten is die tijdelijk zonder stroom kan gezet worden. Hierdoor ontstond onrust bij verscheidene Herentalsenaren. Elektriciteitsbevoorrading zou anno 2014 toch gegarandeerd moeten zijn?                                                                                   

Vandaar mijn vraag aan het schepencollege:

  • Zijn er reeds duidelijke afschakelplannen kenbaar gemaakt aan de gemeenten? Volgt er hieromtrent nog een officiële communicatie?

  • We hebben kunnen lezen dat Herentals zich - gelukkig maar - voorbereidt? Kan u ons iets meer vertellen over hoe deze voorbereidingen verlopen?

Antwoord van de burgemeester:

In het begin van de zomervakantie liet de provincie weten dat er een afkoppelingsplan uitgewerkt  was door Elia. Dit zou gaan over een ontwerpplan dat nog diende herwerkt te worden. Door een lek in de media is alles in een stroomversnelling gekomen. Op lokaal gebied dienden de noodplanambtenaren tegen 1 september 2014 het noodplan af te toetsen en eventueel aan te vullen. Onze noodplanambtenaar deed een bevraging bij 150 Herentalse bedrijven. Deze bevraging van onze ambtenaar wordt nu als leidraad gebruikt door de provincie om anderen aan te sporen dit op de zelfde manier te doen.

Belangrijke vraag bij deze afkoppelingsplannen van Elia zijn: hoe zijn de clusters tot stand gekomen? Hoe wordt bepaald welke stad al dan wel/niet afgekoppeld wordt? Er zijn gelijkaardige steden waarvan de ene wel afgekoppeld kan worden en de andere niet. Zowel op lokaal niveau als op provinciaal niveau is dit een raadsel. Volgens Elia heeft dit te maken met netwerkstructuren.

Op woensdag is er een overleg met de gouverneur om een hopelijk rationele, objectieve verklaring hierover  te krijgen.

Wanneer het definitieve afkoppellingsplan bekend is, wordt het een kwestie van voldoende communiceren en schade te beperken. Sowieso kunnen al onze Herentalse hulpdiensten , in geval van een afkoppeling van stroom, rekenen op noodgeneratoren.