Tijdens het onderwijsdebat in het Vlaams parlement betreurde Caroline Gennez nogmaals dat de onderwijshervorming een maat voor niks is. “De scheiding tussen aso, tso en bso blijft bestaan. Je kan je zelfs afvragen of deze kat ook muizen vangt?”

“Nagenoeg alle studies zeggen dat je jongeren goed kan laten kiezen als je ze veel prikkels geeft”, zegt Caroline Gennez. ”Dan kan je ze op basis van interesses zelf laten kiezen. Dan ga je waterval en demotivatie van zittenblijvers op zichzelf zien verdwijnen. Maar dat gebeurt niet.”

'Met dit politiek compromis verandert er zo weinig dat de ene tweet: ''je moet niet bang zijn, de studiekeuze vervroegt niet'', terwijl de andere tweet: ''je moet niet bang zijn, studiekeuze verlaat niet.'''

 “Ook de scheiding tussen aso, bso en tso blijft tot onze spijt behouden. We wilden met ons masterplan geen labels meer kleven: "jij bent een goede theoretische student, jij een praktische". Maar in deze hervorming wordt het aso zelfs mordicus buiten schot gehouden. Met deze hervorming breek je de tussenschotten niet af, je zet er een betonnen muur tussen, die je nog laat betalen door de scholennetten ook.”