De Vlaamse Regering beweert in 2015 40 miljoen euro vrij te maken voor de sector van personen met een handicap. ‘We zetten vooral in op het uitbreiden van de capaciteit. De gemaakte keuzes weerspiegelen de omslag die in het Perspectiefplan 2020 wordt uitgetekend en die o.m. in het decreet persoonsvolgende financiering werd verankerd’, zegt de bevoegde minister Jo Vandeurzen. Bart Van Malderen: “Deze bewering van de minister klopt simpelweg niet. Deze Vlaamse regering voorziet 40 miljoen euro voor de sector maar investeert dit niet in de persoonsvolgende financiering, waarbij personen met een handicap een budget krijgen waarmee ze zelf kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben. Pas vanaf 2017 zouden er voldoende middelen vrijgemaakt worden. Dus minstens tot 2017 zullen 22.000 personen met een handicap letterlijk en figuurlijk in de wacht staan. Het misplaatste hoerabericht van de minister is in feite een uitstel van de uitrol van het persoonsvolgend budget van minstens twee jaar.” Toch zal elke Vlaming het dubbel moeten bijdragen aan de zorgverzekering. “Onterecht werd door de meerderheid herhaaldelijk de link gelegd tussen deze zorgpremie en hulp aan mensen met een handicap. Een nieuwe factuur op de kap van de meest hulpbehoevenden in onze samenleving”, zegt Bart Van Malderen. “In plaats van een wervend verhaal dat mensen met een handicap en hun familie een concrete garantie biedt op zorg op maat die ze zelf en naar hun eigen wensen en noden kunnen invullen, krijgen we meer van hetzelfde beleid dat in het verleden geen oplossingen heeft geboden.” “Deze reactie is paniekvoetbal op de berichten dat de Vlaamse regering een reeks beloftes niet kan waarmaken omdat ze er geen geld voor uittrekt”, zegt Bart Van Malderen. ‘Letterlijk schrijft het Rekenhof 'dat de begroting 2015 niet in de middelen voorziet om dat decreet (geleidelijk) uit te voeren. Er worden geen budgetten bepaald voor de betaling van het basisondersteuningsbudget, noch voor het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning.' “Uiteraard zijn alle bijkomende middelen welkom, maar de noodzakelijke verandering van de sector kan zo niet gerealiseerd worden. Ondanks alle beloftes zullen de wachtlijsten blijven bestaan”, besluit Van Malderen.