In 2014 werd de beslissing om twee weekends te organiseren genomen door Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en zijn Schepencollege (N-VA, Open VLD, CD&V) zonder ook maar enige inspraak. Pas nadien werd er een informatievergadering georganiseerd, maar alles was al beslist. Over de vele extra inkomsten voor de gemeente Boom (1 miljoen euro voor dat ene jaar!) heeft BOOM één vele malen tevergeefs vragen gesteld in de gemeenteraad. Twee jaar later hebben we nog steeds geen idee over de besteding ervan. Er werd in ieder geval amper geïnvesteerd in de buurt rond De Schorre. Vandaag moeten we (opnieuw en in extremis) via de pers vernemen dat er plannen bestaan voor twee weekends. Niet éénmalig maar elk jaar opnieuw. Sinds 2013 laat het gemeentebestuur steeds meer (grootschalige) evenementen toe in De Schorre. Want het Provinciebestuur heeft besloten dat De Schorre maar zelf bedruipend moet worden. Dus elke bron van inkomsten is welkom voor het domein. Dat de overlast en de parkeerproblemen dan maar door de buurtbewoners moet worden geslikt, soms week na week, is voor het bestuur blijkbaar maar een detail. Tomorrowland, dat Boom wereldwijd op de kaart zet en veruit de beste leerling van de klas is qua buurtbeheer, is hier mee het slachtoffer van. Ondanks al hun inspanningen, vaak op aanraden van toenmalig burgemeester Patrick Marnef, naar de buurt en de bewoners. Deze worden teniet gedaan door de overmatige hinder van vele andere evenementen.

Aantal evenementen moet drastisch omlaag!

Voor BOOM één is de keuze voor twee weekends daarom afhankelijk van minstens het verminderen van het aantal andere evenementen in De Schorre tot een aanvaardbaar aantal. Het is aan het gemeentebestuur en de Burgemeester om dat te eisen en af te dwingen. Wil de Bomenaar twee weekends? Of gaat het vooral over meer tickets voor Bomenaars? En wat met de extra centen die de gemeente gaat ontvangen? Waarvoor gaan die gebruikt worden? Dergelijke fundamenteel ingrijpende beslissing moet voor BOOM één door alle Bomenaars genomen worden. Toen de kiezer in 2012 de huidige meerderheid aan de macht bracht, was er over een dergelijke ingrijpende keuze nog geen sprake.

Volksraadpleging

Daarom vraagt BOOM één dat er een volksraadpleging wordt georganiseerd, niet enkel over al dan niet twee weekends, maar ook over hoe de extra centen zullen worden besteed. Gaan ze gewoon in de kas van de gemeente? Gaan er extra investeringen komen in de omgeving van De Schorre om overlast te verminderen? Schaffen we de algemene belasting nu meteen af? Openen we het openluchtzwembad opnieuw? Kiezen we voor extra geld voor sport, cultuur, jeugdwerking? Komt er ticketgarantie voor Bomenaars? Investeren we de extra centen in de overkapping van de sleuf? Voor BOOM één, als democratische oppositiepartij, is het aan de Bomenaars om hierin mee keuzes te maken. De verschillende initiatieven op Facebook die op enkele uren slechts al zijn ontstaan, petities voor én tegen, discussies, meningen, bewijzen trouwens dat een volwaardige bevraging meer dan wenselijk is.

Burgemeester en Schepenen beslissen, eindverantwoordelijkheid ligt bij hen

Het is aan het gemeentebestuur om in te gaan op de vraag van BOOM één naar een volksraadpleging. Het is ook aan het College van Burgemeester en Schepenen om uiteindelijk te beslissen, met inspraak van de burger of zonder. Verwijzen naar de Provincie en de milieuvergunning is flauw : als de Provincie van het gemeentebestuur van BOOM geen aanvraag ontvangt, hoeven ze ook geen nieuwe milieuvergunning uit te reiken. BOOM één roept de Burgemeester en de Schepenen op hun verantwoordelijkheid te nemen: kies voor een proces van inspraak van uw inwoners en neem daarna een beslissing. Verstop jullie niet.

 

 

Foto: GVA