“Het aanvullend pensioen is niet alleen voorbestemd voor wie een goed pensioen heeft. Elke werknemer heeft recht op een pensioen van de tweede pijler”, zo reageert Caroline Gennez op de recent bekend gemaakte gegevens uit het Pensioenkadaster.Vandaag raakte bekend dat zij die een hoog wettelijk pensioen hebben, meer kans hebben op een tweede pijlerpensioen, en dat die aanvullende pensioenen ook hoger zijn dan die van gepensioneerden met een lager wettelijk pensioen. Van een sterk gedemocratiseerd aanvullend pensioen is dus voorlopig geen sprake. Caroline  Gennez, kandidaat-voorzitter voor sp.a, stelt in haar intentieverklaring de aanpassingen aan het pensioenstelsel centraal in de vernieuwing en versterking van de sociale zekerheid. Ze wil het wettelijk pensioen verder optrekken. “Naast het optrekken van het wettelijk pensioen, pleit ik voor het recht op een tweede pijlerpensioen voor el

“Sinds de invoering van de Wet op de Aanvullende Pensioenen zien we een verbetering van het aantal aangesloten werknemers en een verhoging van het bedrag van het aanvullende pensioen. Deze trend moet zich nu wel verderzetten, het aanvullend stelsel mag geen instrument van ongelijkheid worden”, stelt de kandidaat-voorzitter. Het einddoel van de pensioenhervorming is duidelijk voor Gennez: het eerste pensioen (eerste pijler en tweede pijler opgeteld) moet minstens 70 % van het gemiddelde loon van de laatste vijf jaar bedragen.
 
Het valt Caroline Gennez ook op hoeveel deining elke berichtgeving over de pensioenen teweeg brengt. Zo ook bij het recente, succesvolle initiatief ‘De Pensioentrein’. “Mensen hebben nog steeds te weinig zicht op het te verwachten pensioen. Daarom ondersteun ik de vraag van het ABVV om de werknemers meer inspraak en informatie te geven over hun aanvullend pensioen”.