Ook de Vlaamse socialisten verkiezen een regering met een tweederdemeerderheid die zowel de sociaaleconomische als de communautaire uitdagingen de baas kan. 'Een tweederdemeerderheid biedt veel meer garanties voor een staatshervorming en een duurzaam herstelbeleid dan het tweesporenvoorstel van preformateur Elio Di Rupo,' zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez aan De Standaard. 'Joëlle Milquet heeft gewoon gelijk.'

CDH-voorzitster Joëlle Milquet verstuurde woensdagavond een mededeling met dezelfde boodschap. De Franstalige christendemocraten geven 'de voorkeur' aan een scenario waarbij de partijen die worden betrokken bij de communautaire hervorming ook in de regering hun verantwoordelijkheid opnemen. Milquet suggereerde daarbij dat enkel Ecolo bij dat proces zou worden betrokken en niet Groen!. De tekst spreekt namelijk van een 'noodzakelijke coherentie' tussen de meerderheden op federaal en op deelstaatniveau. Ecolo maakt deel uit van de Waalse regering.

Gennez put een belangrijk argument uit de moeilijke formatie van drie jaar geleden. Toen werd bijzonder veel tijd verloren met de zoektocht naar een formule waarbij een gewone regeringsmeerderheid toch een staatshervorming zou kunnen doorvoeren. Uiteindelijk kwam er van die staatshervorming niets in huis. 'Uitgerekend de Vlaamse partijen zouden dat toch moeten weten', zegt ze, vol onbegrip over de houding van CD&V en N-VA. Die twee partijen stelden hun veto tegen Groen!, de SP.A wilde de partij van Wouter Van Besien er absoluut bij. Ecolo heeft echter zijn lot verbonden aan dat van Groen!

De twee politici lijken evenwel een verschillend doel voor ogen te hebben. Wil Gennez vooral beklemtonen dat ze Groen! erbij wilde hebben, Milquet is het meer te doen om Ecolo tot een heldere stellingname te dwingen. De Franstalige groenen zouden gezien hun zware verkiezingsnederlaag helemaal niet in een regering willen stappen. De CDH-voorzitster, wellicht met de stilzwijgende goedkeuring van de preformateur zelf, lijkt van oordeel dat Ecolo op dit punt niet helemaal eerlijk communiceert.

De houding van de sp.a en het CDH mag niet als een afwijzing van Elio Di Rupo worden beschouwd. Die lijkt niet te zullen afwijken van zijn dinsdag voorgestelde tweesporenbeleid waarbij eerst met een tweederdemeerderheid een staatshervorming wordt voorbereid. Nadien moet een regering met een gewone meerderheid de sociaaleconomische problemen aanpakken. Gisteren ontving de preformateur samen met N-VA-voorzitter Bart De Wever een delegatie van Groen! Er werd enkel gepraat over een methodologie. Van een mogelijke regeringsdeelname was geen sprake.