In Brusselse gemeenten moet je in het Frans en in het Nederlands terecht kunnen. Dat is de wet. 

Hier liep het fout

  • De Molenbeekse huisvestingsmaatschappij stuurde op 25 juni 2018 een brief naar de bewoners van de appartementsgebouwen op de Mahatma Ghandilaan. Deze brief was opgesteld in het Frans. Onderaan stond in het klein: ‘Nederlandse tekst op aanvraag’. Dat is in strijd met de wet. Een overheidsdienst moet tweetalige communicatie naar de burger sturen, of ééntalige communicatie op voorwaarde dat die gepersonaliseerd is (volgens de taal van de geadresseerde).
  • Op 23 juni werd de gemeentelijke sporthal Heyvaert omgedoopt tot Muhammad Ali-sporthal. Een levensgrote affiche kwam op de sporthal, met daarop een legendarische uitspraak van de bokser. Ali deed zijn uitspraak in het Engels. Op de sporthal verscheen die uitspraak alleen in het Frans. De communicatie op gemeentegebouwen moet tweetalig zijn.
  • Verschillende inwoners meldden dat ze bij de gemeentediensten in het Frans te woord worden gestaan of documenten in het Frans kregen. Nochtans gaat het om inwoners met een Nederlandstalige identiteitskaart. Of lieten ze duidelijk weten dat ze in het Nederlands wilden bediend worden.
  • Tot slot loopt het ook online mis. Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente de facebookgroep ‘I like Molenbeek’, met een Franse en een Nederlandse versie. Deze Nederlandstalige groep heeft 200 leden. Er wordt gemiddeld 1 of 2 keer per maand op gepost. De Franstalige groep telt meer dan 12.000 leden. Die leden krijgen elke dag een post. De taalgroepen worden ongelijk behandeld. Nochtans is de gemeente bij wet verplicht om tweetalig te communiceren, via alle communicatiekanalen.

Jef Van Damme: 'Ik blijf erop toezien dat u in de gemeentelijke diensten in het Nederlands terecht kunt. Want zo hoort het.