Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van 13 organisaties, heeft een armoedetoets toegepast op de regeerakkoorden en de budgettaire beslissingen van de federale en Vlaamse regering. Uit die armoedetoets blijkt dat de gezinsbudgetten zwaar getroffen worden. Momenteel moet elk gezin minstens 50 euro inleveren. Vanaf 2016 is dat zelfs minstens 70 euro per maand, of 840 euro per jaar. Dat scheelt een serieuze slok op een borrel voor leefloners, maar ook andere gezinnen met een beperkt inkomen, lopen zo meer kans in armoede te verzeilen..

“Die 70 euro is een 'minimumbedrag'”, zegt Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017 in De Standaard. “In werkelijkheid en afhankelijk van de gezinssituatie zal de kost voor het gezin per maand veel hoger zijn. Bovendien hebben we hier enkel die elementen meegenomen die niet te vermijden zijn. Als we de besparingen bij bijvoorbeeld De Lijn hier zouden bij tellen, dan komen we aan veel hogere bedragen. Ook andere besparingen werden hierbij niet mee gerekend, zoals in de sociale huisvesting, de verhoging van de remgelden bij sommige specialisten, lokale maatregelen en verhogingen van bijdragen voor lidgelden en volwassenenonderwijs. De opeenstapeling van facturen zal voor veel mensen het verschil maken tussen rond komen of niet rond komen. “

Bart Van Malderen, die al vaker zijn bezorgdheid voor de gevolgen van de factuurregeringen geuit heeft, ziet hoe de analyse van Decenniumdoelen 2017 zijn aanklachten nog eens bevestigt. Daarom blijft hij in het Vlaams parlement die aanslagen op de portemonnees van de gezinnen aanklagen. “Want we kunnen niet langer aanzien hoe de factuurregeringen nog meer gezinnen in de armoede storten”, besluit Van Malderen.