[image] 'U liegt, mevrouw! Wat een hypocrisie! Flauwekul!' Jean-Marie Dedecker (LDD) ging bijzonder fel tekeer in ons verkiezingsdebat met Caroline Gennez (sp.a). Even dreigde hij zelfs met opstappen. De SP.A-voorzitster bleef rustig onder het verbale spervuur, maar beet ook fel van zich af: 'Mijnheer Dedecker: u wil tegelijk boswachter en stroper zijn.'

Hoe diep kan water zijn? Caroline Gennez (SP.A-lijsttrekker in Antwerpen) en Jean-Marie Dedecker (West-Vlaams en Europees lijsttrekker voor LDD) hebben, behalve een sportverleden, niéts met elkaar gemeen. Een gemoedelijk, kabbelend gesprek tussen de twee is een utopie. Nochtans deden ze die ochtend in onze redactielokalen moeite om beleefd te blijven. Lang hielden ze dat niet vol, ook al hadden we nog zo ons best gedaan om niet meteen de naam 'Dirk Vijnck' of de term 'overloperij' te laten vallen in de stellingen die we hen ter discussie voorlegden. Gennez en Dedecker zullen nooit vrienden worden.

Stelling 1: LDD wil alle belastingtarieven afschaffen en vervangen door één tarief dat voor iedereen hetzelfde is. Dat is asociaal.

Dedecker: 'Neen! Dat is de meest sociale taks die bestaat. Op termijn willen wij in de personenbelasting een vlaktaks van 30procent, met een vrijstelling op de eerste 15.000euro die je verdient. Vandaag betaal je al 50 procent belastingen zodra je 30.850euro verdient: dát noem ik pas asociaal. Wie betaalt de meeste belastingen? De tweeverdieners! Zij betalen 44 procent van alle belastingen samen. De zogenaamde rijken zijn maar goed voor 11 procent. Zij kunnen fiscalisten inschakelen. De vlaktaks invoeren kost ongeveer 11miljard euro. Dat is ongeveer wat de socialisten willen binnenhalen door de fiscale fraude aan te pakken. Daarmee kan je de kostprijs dus al dekken.'

Dat moet u als muziek in de oren klinken, mevrouw Gennez.

Caroline Gennez: 'Wij willen inderdaad de fiscale fraude aanpakken. Met een crisismanager op Financiën die niét naar de naam Didier Reynders luistert. Maar wat Jean-Marie Dedecker vertelt, klopt niet. (diept een grafiek van haar studiedienst op) Zijn vlaktaks is vooral voordelig voor de rijkste 10 procent van de bevolking.'

Jean-Marie Dedecker: 'Dat is je reinste flauwekul!'

Gennez: (onverstoord)'De armsten gaan erop achteruit, de rijksten vooruit. Dat is niet mijn idee van rechtvaardigheid.'


Lijst De Decker

Dedecker: 'Dat is niet waar! Die professoren op wie u zich baseert, berekenen dat verkeerd. Wij pleiten ervoor dat op de eerste 15.000euro geen belasting wordt betaald. Dan zijn alle vervangingsinkomens niet meer belast. Wie is er dan goed voor de laagste inkomens? LDD!'

Gennez: 'Ik ben voorstander van een progressief systeem, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als u absoluut 11miljard belastingverlaging wil uitdelen, geeft u iedereen beter evenveel. Maar als de rijkste tienprocent er twee keer beter van wordt dan de armste tien procent, vind ik dat niet rechtvaardig.'

Dedecker: 'Maar dat klopt niet. U zit hier te liegen!!'

Stelling 2: LDD heeft met Dirk Vijnck een kampioen overloperij in huis. Maar de ex-VU/Spirit/Vl.Pro'er en nu SP.A'er Bert Anciaux is met een volle bus overgelopen naar de socialisten.

Gennez
: 'Ik vel geen waardeoordeel over het moddergevecht van de jongste dagen. Dat zal de kiezer wel doen. Er is toch een verschil: de partij van Bert bestaat gewoon niet meer. Wij werkten al jaren in kartel. We hebben al vier keer samen aan verkiezingen deelgenomen, hij heeft als minister mee ons verkiezingsprogramma uitgevoerd. Als dan zijn partij ophoudt te bestaan, heb ik er geen problemen mee dat hij bij ons komt. Wij staan open voor alle progressieve mensen. Ik verwijt Dedecker en andere rechtse politici dat ze almaar mensen tegen elkaar opzetten. Ik wil juist dat mensen meer samenwerken.'

Maar het grote publiek zegt hetzelfde over Bert Anciaux als over Dirk Vijnck: hij loopt over omwille van zijn postje.

Gennez: 'Bert heeft niet eens een verkiesbare plaats gekregen!' (hij is lijstduwer voor Europa, nvdr.)

Die overloperij van Dirk Vijnck heeft LDD meer kwaad dan goed gedaan?

Dedecker: 'Natuurlijk. Ik heb een imago van eerlijkheid en rechtlijnigheid. Dit gebeurt allemaal alleen om mij te beschadigen. Ik loof 1miljoen euro uit aan wie kan bewijzen dat ik Vijnck heb teruggekocht! Ik heb alleen maar bewezen dat Open VLD hem bij ons heeft weggekocht. Uw partij was trouwens de eerste om mijn partijtoelage af te nemen, mevrouw Gennez!'

Gennez: 'Absoluut niet! Ik roep u en Open VLD op om met die hele heisa te stoppen. Jean-Marie, ik vind u echt een getalenteerd politicus. Wat mij betreft mogen zelfs meer mensen met dezelfde rechtlijnigheid in de politiek stappen. Het probleem is dat u zowel stroper als boswachter speelt. En tezelfdertijd speelt u Calimero en zegt u altijd opnieuw: iedereen zoekt mij. Maak een keuze en doe op een consequente manier aan politiek!'

Stelling 3: De detective die u afstuurde op Karel De Gucht toonde het opnieuw aan: LDD teert op schandalen.

Dedecker: 'Ik maak geen enkel schandaal. Ik klaag ze alleen aan. Die canapébenoemingen van politiechef Koekelberg, dat consultancycontract van Fientje Moerman, het gesjoemel van prins Laurent met zijn immobiliënvennootschap: ik heb dat allemaal aan het licht gebracht. Ik heb geen detective ingehuurd om te kijken wie onder of in het bed van De Gucht ligt. Ik wilde wel weten wat er met die verkoop van het gerechtshof in Veurne is misgelopen. U verwijt mij gewoon dat ik mijn werk doe! Als machtspartij hebben jullie gewoon angst!'

Gennez: 'U moet die zaken aanklagen in het parlement en de regering ondervragen.'

Dedecker: 'Dat doe ik ook!'

Gennez: 'Maar dat verwijt ik u ook niet. Ik verwijt u wel een permanente sfeerschepping van schandalen. Maanden geleden kondigde u al aan dat u vlak voor de verkiezingen nog eens met iets zou uitpakken. Dergelijke
dreigementen, en dan nog zonder met iets op de proppen te komen, maken de politiek ongeloofwaardig.'

Dedecker (heel boos): Moet ik dan nóg eens met iets op de proppen komen? Met uw partijfinanciering via de provincies, bijvoorbeeld?'

Gennez: 'Ik stel vast dat u Dirk Vijnck, de man die u als broodjesdrager omschreef, gebruikt als koopwaar om jaarlijks 250.000 euro toelage veilig te stellen.'

Dedecker (nog bozer): 'Mevrouw Gennez: ik heb daar geen euro voor neergeteld! U moet mij niet verdacht maken! U moet stoppen met mij te beschuldigen!'

Gennez: 'Als u klachten hebt over de partijfinanciering, moet u voorstellen doen om die wetgeving te veranderen. Maar neen, u vecht een oorlogje en een handeltje uit omwille van die dotatie.'

Dedecker (nu pas echt woedend): 'Ik doe geen handeltje en voer geen oorlogje. Als u niet luistert, ben ik hier weg. (staat recht en dreigt de gesprekskamer te verlaten) Schrijf maar op: Dedecker verlaat het interview! Ik ben dit beu, al die betweterij!' (pas na veel aandringen neemt Jean-Marie Dedecker terug plaats aan de interviewtafel. De kalmte keert terug)

Stelling 4: De sp.A slogan luidt 'Nu Zeker'. U wil er vooral zeker opnieuw bij zijn in de Vlaamse regering?

Gennez
: Wij pleiten voor zekerheid omdat we in de ergste crisis van de jongste honderd jaar zijn beland. Voor het eerst ontmoet ik mensen die echt bang zijn: onze zoon gaat het veel slechter hebben dan onze pa, zeggen ze dan. Mensen willen vaste grond onder hun voeten. Wij hebben duidelijke doelstellingen: meer openbaar vervoer, investeren in onderwijs en vorming, de banken reguleren, paal en perk stellen aan die schandalige bonussen.'

Dedecker: 'Ik heb nog nooit zoveel hypocrisie in zo weinig zinnen gehoord! U zegt dat de volgende generatie armer wordt dan de vorige. Een mooi palmares, want uw partij is al meer dan twintig jaar aan de macht. U bent verantwoordelijk voor de malaise van vandaag. Het Zilverfonds is een lege doos. De pensioenkassen zijn leeg. Er is geen oplossing voor de gehandicaptensector.'

Gennez: 'Het Zilverfonds is een goede manier om te sparen voor de toekomst. Daar zat 15miljard in. Maar sinds wij federaal in de oppositie zitten, is daar geen cent meer bij gestopt. Uw partij stelt voor om zelfs het geld voor de wettelijke pensioenen in aandelen te investeren. Was dat gebeurd, dan zou daar met de bankencrisis niet veel van overgebleven zijn.'

Stelling 5: LDD zal nooit met socialisten regeren.

Dedecker: 'Wij sluiten niemand uit. Maar we liggen ver uit elkaar. Een voorbeeldje: als we de socialisten laten doen, en ze sluiten de kerncentrales, dan mogen we over enkele jaren het licht uitdoen.'

Gennez: 'Ik wil de omslag maken naar wind- en zonne-energie zodat we niet meer afhankelijk zijn van één groot monopolie.' (van Electrabel, nvdr.)

Dedecker: 'U hebt dat monopolie zelf geïnstalleerd!'

Gennez: 'Ik ben tegen een monopolist die dankzij onze kerncentrales woekerwinsten maakt. Daar wil ik komaf mee maken, door die superwinsten van Electrabel te belasten met de mottenballentaks.'

Stelling 6: SP.A zal nooit met LDD regeren.

Gennez: 'We hebben bijzonder weinig gemeen. Ik heb op vakantie het programma van LDD gelezen: dat hinkt almaar op verschillende benen. U maakt geen keuzes, ook niet inzake mobiliteit. U zoekt altijd een vijand. In dit geval De Lijn.'

Dedecker: 'Als er één partij is die wel duidelijke standpunten heeft over mobiliteit, dan zijn wij het wel. Ik praat niet alleen over extra rijstroken op snelwegen door de pechstrook te vervangen, maar ook over extra tunnels, investeringen in hybride wagens... Voor de rest zit u hier maar wat uit uw nek te kletsen. Uw partij had alle hefbomen inzake mobiliteit in handen, maar we hebben nog nooit zo lang in de file gestaan. De economische en ecologische kostprijs is enorm. Er is niets veranderd aan het mobiliteitsbeleid, behalve die gratis tickets voor de bus.'

Gennez: 'We hebben oudere mensen daarmee een beter sociaal leven gegeven. We zijn er trots op dat het aantal verkeersdoden is gedaald, dat het aantal gebruikers van het openbaar vervoer stijgt.'

Onze conclusie is duidelijk: zelfs mocht het mathematisch mogelijk zijn, dan zit een coalitie tussen LDD en SP.A er nooit in.

Gennez: 'Alleen al qua omgangsvormen zouden we dan moeten veranderen. Jean-Marie: ge moet niet altijd zo lichtgeraakt reageren.'

Dedecker: 'Neen, mevrouw, als u af en toe eens een ander laat uitpraten, zou u dat ook sieren. U moet ook stoppen met over mij te liegen.'

Gennez: 'Ik lieg niet! De bevolking voorliegen is het ergste wat een politicus kan doen.'