In het jaar dat het socialisme haar 130-jaar bestaan viert, staat deze 1 mei in het teken van het bestrijden van onrecht en een échte tax shift. “Om de inspanningen rechtvaardig te verdelen en waarbij iedereen – ook de grote vermogens - een faire bijdrage levert in plaats van alles af te schuiven op werknemers, gepensioneerden en gezinnen zoals deze regeringen doen. Zij verdienen beter!” Tobback verwees in zijn speech ook veelvuldig naar de drama’s op zee. “De geschiedenis leert ons dat het niks oplevert om een eiland van welvaart te willen zijn in een zee van miserie.”