Uber is een Amerikaans bedrijf dat een alternatief ontwikkelde voor de traditionele taxisector. Een gsm-applicatie brengt potentiële klanten in verbinding met veelal particulieren die willen bijklussen met hun eigen auto.

Pascal Smet: “Ik ben van plan de dienstverlening van de taxi's in Brussel drastisch te verbeteren, en daarin moet ook plaats zijn voor de nieuwste technologische evoluties en voor private autodeelsystemen."

Maar Smet koppelt daar enkele belangrijke voorwaarden aan vast. “Op dit moment voldoen de diensten van Uber niet aan de wettelijke normen op het vlak van veiligheid, aansprakelijkheid en sociale bescherming en dus is het maar logisch dat we controleren. Voor de veiligheid van de passagiers, maar ook omdat het oneerlijke concurrentie is ten aanzien van taxibedrijven die kosten maken om wél aan de normen te voldoen.”

“Het is heel simpel: wie een taxidienst wil uitbaten, moet een vergunning hebben. Zo kunnen we als overheid onder meer garanderen dat voertuigen de juiste technische keuring hebben en dus veilig zijn, dat de bestuurder de juiste verzekering heeft en dat de werknemers van elk taxibedrijf de juiste sociale bescherming genieten.”

De komende maanden wil Smet overleggen met alle betrokken partijen en op basis daarvan een nieuwe regelgeving uitwerken. "Een sterke klassieke taxisector hoeft niet in strijd te zijn met een aanvullend aanbod via private en innovatieve autodeelsystemen, zoals Uber", besluit Smet.