Uber is een smartphone app die automobilisten en passagiers met elkaar in contact brengt en zo een alternatieve taxidienst mogelijk maakt. Maar het aanbieden van taxiritten tegen betaling is in Brussel, net zoals elders, gereglementeerd. Het is belangrijk dat taxidiensten, voertuigen en bestuurders aan een aantal voorwaarden voldoen, zodat de veiligheid van de passagiers is verzekerd en de aansprakelijkheid in geval van ongevallen duidelijk is afgebakend.

In Brussel beschikken de chauffeurs van Uber niet over de vereiste licentie om personen tegen betaling te vervoeren. Bovendien weigert het bedrijf klaarheid te brengen over de manier waarop het al dan niet voldoet aan de fiscale en sociale regelgeving. Er zijn gevallen bekend van zwartwerk, terwijl er ook bestuurders zijn die via Uber een inkomen verwerven terwijl ze bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering krijgen. Dergelijke vormen van fiscale of sociale fraude zijn uiteraard ontoelaatbaar en zorgen voor een oneerlijke concurrentie ten aanzien van taxibedrijven die wel aan de regels voldoen.

Eerder dit jaar veroordeelde de Brusselse rechtbank van koophandel de praktijken van Uber, maar de dienst werd niet stopgezet. Daarom heeft Smet de afgelopen maanden grondig juridisch advies ingewonnen en overleg gepleegd met diverse bevoegde instanties.

Smet dient nu een strafklacht in tegen Uber, zodat het parket een grondig onderzoek kan instellen. Zo kan de Justitie zicht krijgen op wie er voor Uber werkt, hoe de betalingen verlopen en nagaan of de fiscale en sociale regelgeving wordt nageleefd. Tegelijk sluit Smet zich aan bij de burgerrechtelijke procedure die het taxibedrijf Taxis Verts eerder dit jaar aanspande om de concurrentievervalsing stop te zetten.

Daarnaast zullen mystery shoppers worden ingezet om de controles op Uber op te drijven en meer auto's in beslag te kunnen nemen. Ook wordt de Computer Crime Unit van de federale politie gevraagd de website van Uber in België offline te halen, net zoals de Apple Store en Google Play Store op de hoogte zullen worden gebracht dat de app die ze aanbieden aanzet tot illegale praktijken. Tot slot heeft Smet met zijn federale collega’s Elke Sleurs en Bart Tommelein, respectievelijk bevoegd voor fiscale en sociale fraude, afgesproken dat hun diensten de praktijken van Uber zullen onderzoeken.

Ondertussen werkt Smet verder aan de aangekondigde modernisering van de taxisector om de klassieke taxi’s rendabeler en klantvriendelijker te maken. In die hervorming zullen technologische vernieuwing en initiatieven op het vlak van autodelen een plaats krijgen.

"Vandaag staat een gemiddelde auto in Brussel 98 procent van de tijd stil’, zegt Smet. "De tijd dat iedereen zijn eigen auto nodig had, is voorbij. Ik wil dat Brussel vooroploopt in die evolutie, onder meer door autodelen aan te moedigen. Maar wie wil meespelen, moet een aantal elementaire regels respecteren. Ik ben voor klantvriendelijkheid en een goeie service, maar ik ben ook voor veilige taxi’s en voor een correcte sociale bescherming van de bestuurders."