Paul Dieryckx, fractieleider SP.a/Groen, stelde in de gemeenteraad van 23 oktober 2017 de vraag om het recyclagepark ook te openen op woensdagnamiddag. "Wij hebben een mooi en goed werkend recyclagepark in Torhout. Bij de opening ervan werd beloofd de openingsuren te evalueren. Een regelmatig terugkerende opmerking is het feit dat het park op woensdag gesloten is. In een onderwijsstad met veel leerkrachten en ouders van leerlingen die speciaal op woensdagnamiddag thuis zijn lijkt mij dit niet logisch. Ik bemerk dat deze in alle omliggende gemeenten steeds open zijn op woensdagnamiddag."

Hij stelt vanavond namens de fractie volgende vragen:

  • Heeft het bestuur de openingsuren reeds geëvalueerd?
  • Zal Torhout het recyclagepark open stellen op woensdag (namiddag)?
  • Zo ja, met welke timing?

Wordt vervolgd!

Op de gemeenteraad waar onze fractie deze vraag voorlegde liet de CD&V weten in te gaan op onze vraag. Uit het onderstaande persbericht besluiten wij dat op andere recyclageparken van MIROM de woensdagopeningen een succes zijn en dit nu ook in Torhout toegepast zal worden.

Persbericht van het schepencollege naar aanleiding van de vraag van sp.a

Nieuwe openingsuren
recyclagepark Torhout

Op 20 september 2014 werd ons nieuw recyclagepark in de Atelierstraat in gebruik genomen. Bij de opening van het nieuwe park werden de openingsuren onder de loep genomen. Rekening houdende met het aantal bezoekers, verspreid over de verschillende dagen in de week, werd toen besloten om het park te sluiten op woensdag en langer open te houden op zaterdagnamiddag. In
plaats van het park op zaterdag te sluiten om 14u, kozen we ervoor het park open te houden tot 16u en dit ten dienste van de burger.

Ons recyclagepark is open op maandag en vrijdag van 13u30 tot 18u, op dinsdag en donderdag
van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u en op zaterdag van 9u30 tot 16u.

Intussen is het park drie jaar actief en beschikken we over concrete cijfers i.v.m. het gemiddeld aantal bezoekers per dag dat het park open is, het aantal bezoekers per openingsuur, … Uit deze cijfers blijkt dat heel wat Torhoutenaren op donderdag en zaterdag een bezoek brengen aan ons recyclagepark. Als we de openingsuren bekijken dan situeren de pieken zich op het moment dat het park opent en tussen 14u en 15u.

Rekening houdende met deze cijfergegevens besliste het College van Burgemeester en Schepenen de openingsuren van ons recyclagepark aan te passen vanaf 1 januari 2018.

Recycleren is en blijft een heel belangrijke taak van elke burger. Het is onze verantwoordelijkheid als overheid de burger daarbij te helpen en te ondersteunen daar waar we kunnen. Daarom streven we naar een zo ruim en gevarieerd mogelijk aanbod van openingsuren van ons recyclagepark. Rekening houdende met de informatie die we uit de concrete cijfers van MIROM kunnen halen, streven we er vanaf 1 januari 2018 naar ons recyclagepark maximaal open te houden. Concreet wil dit zeggen dat we het park ook op woensdag zullen openstellen. Momenteel wordt er samen met de betrokken stadsdiensten gewerkt aan nieuwe openingsuren.

Van zodra de nieuwe openingsuren zijn gekend, zullen deze worden gecommuniceerd via diverse kanalen.