Elk jaar is er een budget voorzien voor het asfalteren van wegen. Dit jaar is er 135.000 euro voorzien. Zo zal voor Sint-Maria-Oudenhove een deel van de Boterhoekstraat en het Sint-Hubertusplein onder handen worden genomen.