In het verleden werden al heel wat maatregelen genomen om de verkeerssituatie aan de basisschool de Groene Poort in de Lilarestraat te verhogen. Zo werd in het verleden onder impuls van sp.a gemeenteraadslid Kurt Broeckaert het éénrichtingsverkeer gerealiseerd.

Het verbreden van de stoepen was ook zo'n maatregel. Om het parkeren wat ordentelijk te maken werd in de gemeenteraad van januari 2018 beslist om van aan de ingang van de school tot aan het kruispunt Lilarestraat-Sint-Hubertusplein-Faliestraat parkeerhavens aan te brengen. Ook een strook voor de schoolbus werd voorzien. Op vraag van de sp.a fractie werd gesuggereerd om voor de fietsers een suggestiestrook aan te brengen.