Op 1 maart 2017 startte OCMW Gent met het project “Woonzoeken.” De dienst Wonen trachtte een beeld te krijgen van panden die vrijkwamen en dit naar aanleiding van de aanvraag van een zekerheidstelling door de cliënt van OCMW Gent. Midden juni 2017 breidde het project uit en werden aanvragen tot het bekomen van een huurwaarborg door een cliënt, eveneens doorgestuurd.

“Vanuit het project willen we eigenaars overtuigen om verder te verhuren aan onze doelgroep, cliënten van het Gentse OCMW,” zegt OCMW-raadslid Pascal Verbeke (sp.a). “We willen op die manier een eigenaarsbestand opbouwen en onderhouden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het nijpend tekort betaalbare woningen in Gent. Daarnaast willen we ondersteuning bieden aan de cliënt die het pand verlaat door te vermijden dat dubbele huishuur moet betaald worden.

De term ‘woonzoeken’ heeft gaandeweg inhoud gekregen en omvat twee projecten: het project “Woonzoeken, zekerheidstelling/huurwaarborg” en het project ‘op zoek naar een (t)huis.’

‘Deze twee, aanvankelijk van elkaar losstaande projecten, worden in de praktijk sedert eind 2017 aan elkaar gekoppeld,’ vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. ’De woonzoeker die werd aangesteld voor het project ‘Woonzoeken’ werd eveneens ingeschakeld voor het focusproject ‘methodiek: op zoek naar een (t)huis’. ‘We kunnen deze twee projecten niet los van elkaar zien. Ze haken perfect op elkaar in.’