Het project 'Kinderen Eerst' ondersteunt Gentse scholen in de strijd tegen kinderarmoede. Een OCMW-medewerker is aanwezig op school en beantwoordt ter plaatse de welzijnsvragen van ouders. In het schooljaar 2016-2017 werden op die manier 105 gezinnen op weg geholpen en werden er 138 hulpvragen behandeld. Dankzij de positieve resultaten, komt er voor het nieuwe schooljaar een uitbreiding van het project, zeggen OCMW-voorzitter Rudy Coddens en schepen van Welzijn Resul Tapmaz.

Leerkrachten en brugfiguren krijgen als vertrouwenspersoon meer en meer vragen rond welzijn. Waar moet ik kinderbijslag aanvragen? Hoe maak ik een afspraak bij de dokter? Kan iemand mij helpen bij het vinden van een huurwoning? Het beantwoorden van die vragen vergt specifieke kennis en ook tijd. Dat weegt op de kerntaken van leerkrachten en brugfiguren. Dankzij het project 'Kinderen Eerst' kunnen zij nu de ouders op school doorverwijzen naar de OCMW-medewerker. Hierdoor kan het schoolteam meer focussen op zijn kerntaken naar de kinderen en hun ouders.

 In basisschool De Toverberg zette het OCMW Gent in samenwerking met Huis van het Kind Gent in 2015 een pilootproject op van ‘Kinderen Eerst’. Tweemaal per week is daar een OCMW-medewerker aanwezig om de vragen van ouders te beantwoorden. Door aanwezig te zijn in de school, is het makkelijker voor ouders om aan te kloppen en hulp te vragen. De OCMW-medewerker beantwoordt de vragen, gaat op zoek naar de rechten waar de gezinnen aanspraak op maken en contacteert de bevoegde diensten.

In het schooljaar 2016-2017 sloten Basisschool De Toverberg, VIP-school, De Toren van Babel, VISO Gent, Basisschool Sint-Salvator zich aan en kregen een zitdag van het OCMW op school. Nu wordt dit project in het schooljaar 2017-2018 verder uitgebreid met een voltijdse OCMW-medewerker die aan het project wordt toegewezen. Zo kunnen er nog meer scholen en gezinnen bereikt worden. De bedoeling is met 14 basisscholen en 8 secundaire scholen een samenwerking uit te bouwen. Hierbij worden ook deeltijds onderwijs en scholen buitengewoon onderwijs betrokken. Kinderen eerst is een onderdeel van het armoedebeleidsplan van Gent, benadrukt OCMW-voorzitter Rudy Coddens nog.