Bij de voorstelling van de uitbreidingsplannen van het GTI werd het duidelijk dat er een totaal nieuw dossier werd voorbereid. Er werd immers veel veranderd aan de oorspronkelijke plannen. 

"Men gaat nu toch een nieuwe sporthal bouwen boven de werkplaats op het GTI. Dit dossier werd in 2014 in de meerjarenplanning afgevoerd en vervangen door een dure topsporthal voor Asterix. Het argument was dat ook het GTI en andere scholen hiervan gebruik zouden kunnen maken. Nu stapt men daar weer van af", zegt raadslid Stijn De Munck.

Het bouwen van een sporthal op de site van het GTI kan geen probleem zijn. Er is ruimte als de technische diensten weggaan uit de Europalaan en verhuizen naar de Grote Heidestraat. Het gemeentebestuur zou een duidelijke planning moeten maken en eerst de grote prioriteiten realiseren. "Is een sporthal boven een werkplaats de goede keuze? Eigen aan dergelijke projecten is de controle op de financiering ervan. In hoeverre krijgt men dit project gebouwd binnen het vrijgestelde budget? Is de budgettering haalbaar en dus realistisch opgesteld?", vroeg het raadslid zich af. 

"Er zal tussen de twee tot vier jaar gefaseerd gebouwd worden. De studenten moeten op een comfortabele en veilige manier praktijklessen krijgen. Het zal dus nog een flinke opdracht worden om dit te onderzoeken en realiseren", zei De Munck. 

Groen-sp.a raadslid Benali wees erop dat de toevoeging van zes nieuwe klassen en de ombouw van de oude sporthal naar vier klassen een goede zaak betekenen. Hij verwees naar het plaatstekort in het Beverse secundair onderwijs. Op de vraag hoe het zat met andere investeringen om het tekort van 700 plaatsen tegen 2020 te vermijden, antwoordde schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V) dat er binnenkort een overleg gepland is met de Vlaamse Overheid. Zij hoopt dat er extra middelen zullen worden vrijgemaakt. Tegen het einde van het jaar moet hierover meer duidelijkheid zijn.