De verontreiniging van de oceanen met plastics is  - naast de wereldwijde temperatuurstijging, de verzuring en overbevissing – een milieuprobleem dat op langere termijn het verder bestaan van onze planeet bedreigt. De zeeën en oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. 

Plasticvervuiling vormt een ernstige bedreiging voor dit vitale aardse systeem, vooral omdat plastic niet langs biologische weg verteert.  Door de degradatie en fragmentatie van plastics in kleine deeltjes verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Dieren, maar zelfs zoöplankton, zien de uiteengevallen plastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee. De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid ernstig schaden.

Tegen deze achtergrond organiseert Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe op maandag 20 juni a.s. van 19u tot 21u15 uur in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys (Kapelstraat 76 – Bredene), een symposium onder de titel “ Plastic soep: ook bij ons! (zie folder bijlage)

Om het mondiale probleem aan te pakken is een grote wereldwijde omslag vereist. Het huidige systeem van de productie en consumptie van plastics is niet duurzaam. Dit moet plaatsmaken voor nieuwe systemen op basis van alternatieve grondstoffen en innovatieve processen en materialen. Vlaanderen die over veel kennis beschikt over deze problematiek kan hier een voortrekkersrol spelen.  Op vandaag is er door de Vlaamse overheid evenwel geen visie en geen coherent actieplan ontwikkeld waarin op een geïntegreerde manier alle aspecten van deze problematiek aangepakt worden.  Dit symposium wil niet alleen focussen op de ernst van dit probleem maar vooral ook op de rol die Vlaanderen kan spelen in de aanpak hiervan.

 

Programma :

19 uur | Openingswoord: dhr. Steve Vandenberghe kustburgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger

19u10 | Inhoudelijke inleiding en toelichting Prof. Dr. Colin Janssen

gewoon hoogleraar milieutoxicologie, Universiteit Gent

19u40 | Toelichting werking VZW Ecoduikers dhr. Roel Van Bouwel,

Voorzitter

20 uur | Panelgesprek “Naar een haalbaar actie – en verbeterplan“ Moderator:

Dr. Marijn Rabaut doctor in de mariene wetenschappen – marien expert

Panelleden:

                    - Johan Kindt (surfclub Twins Bredene)

                    - Peter Van den Dries (OVAM)

                    - Lisa Devriese (wetenschappelijk onderzoeker ILVO)

                    - Colin Janssen (hoogleraar milieutoxicologie U Gent)

                    - Steve Vandenberghe (burgemeester Bredene en Vlaams volksvertegenwoordiger)

                    - Vrijwillige jongere opruimactie

 

21u | Slotspeech dhr. Bart Tommelein

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

(voormalig staatssecretaris voor Noordzee, Bestrijding van de sociale fraude en Privacy)

21u15 | Netwerkmoment

met hapje en drankje