De stad Brugge organiseerde in 2015 voor de derde maal een Monumentenprijs. Maar liefst 27 projecten werden ingediend en allemaal brengen ze een meerwaarde voor het patrimonium van de stad Brugge.  Vandaag mocht ik de winnaar van deze prijs bekend maken!

Een zeskoppige vakjury kreeg de moeilijke taak om laureaten en een winnaar te kiezen uit dit grote, kwaliteitsvolle aanbod. Een overzicht van alle kandidaten is terug te vinden via https://www.brugge.be/monumentenprijsbrugge2015

Via deze prijs willen wij als Stad een zeer welgemeende dankbaarheid tonen voor de grote inspanningen die ook particulieren doen om ons werelderfgoedpatrimonium in stand te houden.  Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de enthousiaste eigenaars die een oud pand vaak “uit liefde” kopen en het behoedzaam restaureren. Hun enthousiasme zorgt er voor dat een gebouw een nieuw leven krijgt en kan doorgegeven worden aan een volgende generatie.

De jury wenste in de eerste plaats twee eervolle vermeldingen te geven. Een eerste eervolle vermelding ging naar het pand in de Langestraat 126. Een tweede eervolle vermelding ging naar het pand in de Albert Serreynstraat 14.

En de winnaar is....

Na lang beraad besliste de jury om de prijs op te splitsen en twee evenwaardige winnaars aan te duiden!

De winnaars zijn de eigenaars van het pand in de Pottenmakersstraat 26 en het pand gelegen op het Sint-Jansplein 12!

 

Zowel aan de winnaars als aan alle deelnemers een verdiende proficiat!