Een nieuw uitstel van de sluiting van de oude Belgische kerncentrales, zoals N-VA vandaag voorstelt, zet de ontwikkeling van toekomstgerichte hernieuwbare energie op de helling. Dat zeggen sp.a-energiespecialisten Karin Temmerman en Rob Beenders in een reactie op het voorstel van N-VA om geen energiepact te ondertekenen waarbij de kerncentrales gesloten zullen worden in 2025. ‘Als N-VA écht meent dat de toekomst voor hen hernieuwbaar is, dan moeten zij zich volop achter de kernuitstap zetten en de goedgekeurde Vlaamse Energievisie ondersteunen”, zeggen Beenders en Temmerman. ‘Alleen als de kerncentrales sluiten worden investeringen in nieuwe technologieën volop rendabel.’ Sp.a pleit voor een energiepact tussen de verschillende overheden om een duurzame, betaalbare energievoorziening te garanderen aan al onze gezinnen en bedrijven mét kernuitstap in 2025 zoals wettelijk is voorgesteld.

“N-VA doet vandaag het meest onrealistische voorstel ooit”, zeggen Temmerman en Beenders. “Om écht werk te maken van een energiewende in België, moeten we net zo snel mogelijk af van de kerncentrales. Die zijn immers niet alleen onveilig en vervuilend, ze zijn ook niet inpasbaar in een energiesysteem met wind- en zonne-energie. Bovendien remt de onzekerheid over de toekomst investeringen in hernieuwbare energie af. Het is perfect mogelijk om onze kerncentrales te sluiten én tegelijk op een betaalbare manier de klimaatdoelen te realiseren, zoals onder meer zwart op wit blijkt uit de studie ‘Our Energy Future’ van het studiebureau 3E,ook uit de studies van Elia, energyville en het planbureau bevestigen dat de kernuitstap mogelijk is.”

“Het wordt hoog tijd om aan die energiewende te beginnen. Een eerste noodzakelijke stap is een Belgisch energiepact”, zeggen Temmerman en Beenders. “Dat pact moet een duidelijke, gezamenlijke energievisie van de verschillende overheden bevatten. Elke investeerder, elke burger en elk bedrijf moet weten waar hij de komende decennia aan toe is. Het energiepact moest er volgens het regeerakkoord eind 2015 al liggen. Intussen zijn we twee jaar verder en er zit nog steeds geen schot in de zaak. Blijkbaar zit in de meerderheid, met N-VA de grootste oppositie om een gedragen energiepact af te sluiten.”

“De verantwoordelijkheid van de meerderheidspartijen om de toekomst hernieuwbaar te maken is enorm. Wanneer gaan ze deze eindelijk serieus nemen?”, besluiten Temmerman en Beenders. “De kernuitstap is wettelijk verankerd, om de sluitingsdatum te realiseren is een wetswijziging nodig. Dit wordt niet gesteund door een meerderheid. Sp.a roept N-VA op om te stoppen met twijfels te zaaien over de sluitingsdatum van de kerncentrales. Zo zetten zij de hernieuwbare toekomst op de helling in plaats van eraan bij te dragen. Daarnaast vragen Rob Beenders en fractieleider Joris Vandenbroucke een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement om de visie over kernuitstap binnen de Vlaamse Regering te kennen.”