Op Hertoginnedal is een principieel akkoord bereikt over het lot van de kerncentrales. Op papier houdt oranje-blauw vast aan de geplande kernuitstap, maar tegelijk zullen 'enkele' kerncentrales langer dan gepland elektriciteit kunnen produceren 'als de betaalbaarheid, de CO2-normen en de bevoorradingszekerheid' van de elektriciteitsproductie in het gedrang komen.

Zoals Leterme al aangaf in zijn formateursnota wil de toekomstige regering gebruik maken van artikel negen van de wet op de kernuitstap, dat toelaat om in geval van een bedreiging van de bevoorradingszekerheid "de noodzakelijke maatregelen" te nemen. Critici wezen er al op dat die achterpoort waar Leterme gebruik van wil maken eigenlijk een nooduitgang is die volgens de wet alleen gebruikt mag worden als de bevoorradingszekerheid bedreigd wordt door internationale conflictsituaties.

Welke centrales dicht gaan en welke langer in gebruik worden gehouden, is nog niet definitief afgesproken, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de oudste en minst veilige centrales als eerste in aanmerking komen om te sluiten. In liberale middens valt dan ook te horen dat de centrales Doel I en II zoals gepland in 2015 zullen sluiten, terwijl de andere vijf kerncentrales langer open blijven. Dat zou betekenen dat de centrale Tihange I, net als Doel I en II gebouwd in 1975, ook na haar veertigste verjaardag mag blijven produceren. Bij CD&V ontkent men met klem dat daarover al afspraken zijn gemaakt.

Het is de bedoeling van de regeringsonderhandelaars om de hoge opbrengsten van de afgeschreven centrales af te romen en dat geld te investeren in de ontwikkeling van alternatieve energie en in onderzoek naar de kerntechnologie van de vierde generatie, waarin vooral Open Vld sterk gelooft.

Met het akkoord oogsten de onderhandelaars alleen maar protest bij de oppositie én de milieugroeperingen. Die laatste hadden het over een "staaltje acrobatie om de wet op de kernuitstap te omzeilen". In een gezamenlijke mededeling noemden de organisaties Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu het principeakkoord "onaanvaardbaar en ongefundeerd".

Bij de sp.a klonk eenzelfde geluid. "De rechtse regering die in de steigers staat wil het grootkapitaal volgen en Electrabel een cadeau van 4 miljard doen", meent sp.a-ondervoorzitster Caroline Gennez. "De kernuitstap wordt teruggeschroefd onder het mom van de betaalbaarheid. Laat me niet lachen. Ook het argument van de bevoorradingszekerheid houdt geen steek. Er zijn nu al voldoende alternatieven om Doel I en II en Tihange te sluiten." Volgens haar is het de onderhandelaars "niet menens" met alternatieve energie.

Groen! heeft het over "een totaal fout signaal aan toekomstige investeerders" en wijst op de veiligheidsrisico's. "Hiermee wordt teruggekomen op de beslissing die onder paars-groen was genomen om alle kerncentrales te sluiten tussen 2015 en 2025". Volgens Groen!-Kamerlid Stefaan Van Hecke zijn er al voldoende alternatieven om de sluiting van de eerste kerncentrales vanaf 2015 op te vangen. En over de veiligheidsrisico's: "Uitbaters van kerncentrales zijn nu al grotendeels vrijgesteld van schadevergoeding in geval van een kernramp, omdat private verzekeringsmaatschappijen weigeren om het risico te dekken. Als het risico van kernenergie te groot geacht wordt om het te dekken, hoe kan men er dan voor pleiten om oude, afgeschreven kerncentrales nog eens tien jaar langer open te houden?"