Ook het ABVV voert actie tegen het oneigenlijk gebruik van uitzendarbeid. Vorige legislatuur spraken de sociale partners af dat het gebruik van dagcontracten beperkt wordt tot de gevallen waar de hoeveel werk sterk wisselend en onvoorzienbaar is. Het feit dat zo’n 12.000 uitzendkrachten op permanente basis werken met alleen maar dagcontracten toont aan dat de praktijk daar niet mee strookt.

“Dagcontracten brengen helaas nog teveel misbruiken met zich mee”, zegt Meryame Kitir. “Soms worden ze misbruikt om ziektedagen of feestdagen niet te moeten betalen. Daar willen we met ons wetsvoorstel verandering in brengen. Wie lange tijd als uitzendkracht aan de slag is bij dezelfde wetgever, wordt in het wetsvoorstel geacht te werken onder een contract van onbepaalde duur. Periodes als uitzendkracht bij dezelfde werkgever worden voorts meegeteld als anciënniteit eens het tot een definitieve aanwerving komt. En het zou ook de werkgever moeten zijn - en dus niet het interimkantoor - dat een arbeidsongevallenverzekering afsluit.” sp.a is ook ongerust over de tendens om interimarbeid ook in overheidsdiensten te installeren. “Als overheid mag je niet meestappen in deze race-to-the-bottom inzake arbeidscontracten”, zegt Vlaams parlementslid Kurt De Loor. “Zeker in economisch onzekere tijden moet je als overheid zekerheid bieden.”