Het stadsbestuur besliste vandaag om op drie locaties het systeem van ultrakortparkeren in te voeren. “In overleg met Unizo willen we het tekort aan een vrije parkeerplaats voor ‘snelle klanten’ opvangen door enkele plaatsen te voorzien waar maximum een kwartier mag geparkeerd worden”, zegt schepen voor mobiliteit Karel Geys.

In de onmiddellijke omgeving van buurtwinkels op invalswegen is er soms een gebrek aan of langdurig gebruik van parkeerplaatsen zodat de klant die maar even een winkel binnenspringt geen vrije parkeerplaats kan vinden.
 
Enkel buurtwinkels gericht op een snelle verkoop (krantenwinkels, bakker,…)en gelegen langs invalswegen kwamen in aanmerking. Door de parkeerduur te beperken tot een kwartier verhoogt op de voorziene plaatsen de parkeerrotatie en dus de effectieve parkeerkans.
 
Na plaatsbezoeken in de hele rand rond Mechelen en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Unizo, werden drie locaties weerhouden: de Liersesteenweg, Battelsesteenweg en Tervuursesteenweg. Op deze plaatsen mag na de invoering nog  maximum 15 minuten geparkeerd worden.
 
- Liersesteenweg:
* twee parkeerplaatsen voor lichten Kerkhoflei, ter hoogte van huisnummers 102-104
* twee parkeerplaatsen voor voetpaduitstulping ter hoogte van huisnummers 274-276
- Battelsesteenweg: twee parkeerplaatsen na voetpaduitstulping ter hoogte vzan huisnummers 84-86
- Tervuursesteenweg één parkeerplaats vooraan ter hoogte van huisnummer 41
 
“Lokale buurtwinkels zijn belangrijk en we willen hiermee de handelaars de gevraagde oplossing voor een concreet probleem aanbieden, die er komt dankzij de goede samenwerking met Unizo”, besluit Karel Geys.