Op dinsdag 20 februari 2018 namen 17 in Gent actieve vastgoedmakelaars deel aan een studiedag over discriminatie. De deelnemers kregen een inleiding over de antidiscriminatiewetgeving, kwamen meer te weten komen over redelijke aanpassingen voor personen met een beperking en leerden omgaan met discriminerende vragen van huiseigenaars of klanten. De opleiding wordt gratis aangeboden door Unia en de Stad Gent.

De Stad Gent streeft ernaar om voor elke Gentenaar een gelijke toegang tot de huurmarkt te verwezenlijken. De vorming voor in Gent actieve vastgoedmakelaars past in dat plan. Uit juridische praktijktesten op de private huurmarkt van de UGent uit 2017 bleek dat de discriminatie op de huurmarkt in Gent daalt. Een op de zeven makelaars blijft echter systematisch discrimineren op basis van afkomst of beperking.

'Dat het aantal gevallen van discriminatie daalt ten opzichte van 2015, is bemoedigend en toont aan dat het gevoerde beleid werkt', zegt schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Resul Tapmaz. 'De huisvestingsmarkt verder discriminatievrij maken, kan enkel door bijkomende stappen te zetten. Begeleiding en coaching kunnen een belangrijke rol spelen.' 

'De Stad Gent en Unia zien in de vastgoedsector een partner in het bestrijden van discriminatie. De vorming wordt gratis aangeboden en staat open voor alle makelaars', vult schepen van Wonen Sven Taeldeman aan.

De deelnemers kregen in de voormiddag een inleiding op de antidiscriminatiewetgeving en een uiteenzetting over de juridische praktijktesten op de huurmarkt door de Universiteit Gent. In de namiddag leerden de deelnemers in een interactieve workshop met bedrijfsacteurs leren omgaan met discriminerende vragen van huiseigenaars of klanten. 

De studiedag werd afgesloten door Els Keytsman, directeur van Unia, en schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Resul Tapmaz. Op het einde van de studiedag werden alle deelnemers opgeroepen om het Charter Gelijke toegang tot huisvesting mee te ondertekenen.