1. De kemelbrug-foto (voorpagina)

Op de foto van de Kemelbrug zie je 1 pijler klaar en 1 pijler in de steigers. Intussen zijn de beide pijlers klaar en liggen aan beide zijden voorbereidingen voor het brugdek dat eind mei op de pijlers wordt aangebracht.

2. De uitbreiding van de gemeenteschool...

Het artikel geldt nog steeds. Alleen werd dit artikel getekend met Jo Fonck, Schepen voor onderwijs en kinderopvang. Zoals jullie wel weten is Jo sinds dinsdag, 26 april opnieuw burgemeester van Denderleeuw. De valse beschuldigingen die maakten dat Jo geen burgemeester mocht worden, werden weerlegd. Jo werd volledig vrij gepleit van alle beschuldigingen.

3. Lokale agenda

In de lokale agenda vind je de activiteiten voor 1 mei terug. Deze gingen allen door. Wie er bij was, kreeg een kleine attentie. We nodigden trouwens onze leden uit om ons te vervoegen in 'Den Tovenaar' in Iddergem voor een aperitief en een gezamenlijke maaltijd. Voorzitter Stefan en burgemeester Jo mochten samen met de mandatarissen zowat 100 sympathisanten begroeten op deze mooie dag. Bijzonder, als je weet dat de uitnodiging slechts 14 dagen voor het samenzijn werd verspreid!