De Leuvense sp.a is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering rond Uplace. Woensdagavond keurde de regering immers het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) definitief goed. Alweer een stap dichter bij de realisatie van dit achterhaalde en megalomane project.  De Leuvense sp.a-fractie vraagt aan het schepencollege om te bekijken of juridische stappen mogelijk zijn.

Met de beslissing rond UPLACE veegt de Vlaamse regering alle inspanningen inzake kleinhandel en kernversterkend beleid van de omliggende gemeentes van tafel. En dat voor een regering met als leuze ‘meer jobs en meer jobs’. Eerder meer shops, meer shops. Er zullen vooral jobs verdwijnen in de handelscentra van Leuven, Mechelen en Vilvoorde. Met deze beslissing komt de regering overigens haar eigen afspraken in het regeerakkoord over handelvestigingsbeleid niet na. Rechtlijnig beleid heet dat dan.

Kleinhandel versus Uplace

Mich De Winter, fractieleider, blijft erbij dat de komst van Uplace in Machelen dramatische gevolgen heeft voor de middenstand in Leuven. “De stad investeert al jaren de nodige middelen om het kernwinkelgebied te versterken. Een megalomaan project zoals Uplace doet deze inspanningen in één klap teniet. Een regelrechte aanval op een leefbaar handelsapparaat, op een gezonde economische ontwikkeling en op de tewerkstelling in de stad.”

Geen klimaatakkoord

In de week dat de regering besliste om de kernreactoren Doel 1 en 2 nog tien jaar langer open te houden en er geen klimaatakkoord uit de bus komt heeft de Vlaamse regering blijkbaar niet de minste moeite om het gaspedaal in te drukken inzake Uplace. Bijzonder cynisch.
Het viaduct en de Ring zorgen nu al voor milieuschade en fileleed. Men gaat ervan uit dat het probleem zal worden opgelost door er een buslijn naartoe te trekken.

En nu?

sp.a Leuven roept alle politieke fracties op om een duidelijk signaal te geven aan Vlaanderen. We begrijpen natuurlijk dat N-VA Leuven zich niet geroepen voelt om Uplace af te vallen. Ze zitten nu eenmaal met Lorin Parys, oud-COO van het monstercomplex in de rangen. Als Chief Operating Officer deed Parys al uitspraken als ‘Uplace kan de trots van heel Vlaams-Brabant worden’ (Manager Magazine). Ook na zijn tijd als COO blijft Parys achter Uplace staan, getuige het citaat “Ik vind Uplace nog altijd een schitterend project”, dat hij in De Tijd liet optekenen na zijn overstap van Open VLD naar N-VA.

Ondanks de terechte tegenkanting van de zelfstandigen- en middenveldsorganisaties zoals Unizo, de talrijke milieu- en gezondheidsverenigingen en politici over partijgrenzen heen – zowat iedereen eigenlijk, wil men toch met de nodige arrogantie het project doorduwen.

Vanuit onze fractie hopen we dat de stad juridische stappen onderneemt tegen dit gedrocht.