Minister –president Bourgeois van N-VA pleit in zijn Visie 2050 voor levendige steden en gemeenten, die volgens zijn eigen woorden “bedreigd worden door baanwinkels of door grootschalige winkelcentra, die bovendien moeilijk bereikbaar zijn vanuit het oogpunt van mobiliteit”. Volgens minister Ben Weyts, ook van N-VA, is de Brusselse Ring, waar Uplace moet komen, de meest filegevoelige plaats van Vlaanderen. “Ze zijn het eens met sp.a dat Uplace een slecht project is, en toch keuren ze het goed”, zegt Vandenbroucke.

Ook zijn alle partijen het erover eens dat Uplace jobs zal vernietigen in de handelskernen van onze steden en gemeenten, en zo de leefbaarheid van die steden en gemeenten zal aantasten. “Dat zeggen niet alleen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde, de stad Leuven, de stad Mechelen, de stad Halle, de gemeenten Asse, Beersel, Bornem, Grimbergen, Kortenberg, Puurs, Rotselaar, Steenokkerzeel en Tremelo, maar ook ondernemersorganisatie Unizo en politici van de meerderheid zoals Koen Van den heuvel, Bart Somers en Grete Remen. En toch keurt de Vlaamse regering Uplace goed.”

Volgens minister Schauvliege keurt de Vlaamse regering Uplace goed “op basis van de procedure en op basis van feiten.” Vandenbroucke vraagt zich af welke feiten. “Is het een feit dat Uplace een oplossing gaat bieden aan de waanzinnige verkeersknoop rond onze hoofdstad? Aan het fijn stof dat hier in de longen van de inwoners van Brussel en de Rand wordt gepompt? De enige reden waarom de Vlaamse regering Uplace goedkeurt is omdat ze bang is. De Vlaamse regering vreest een schadeclaim. Alsof die ooit groter kan zijn dan de schade die Uplace zal aanrichten als het er komt.”

“Misschien moet de Vlaamse regering deze afweging eens maken : is het niet vele malen erger om een samenleving generaties lang op te zadelen met de schade aan het milieu, de volksgezondheid en de economie die een project als Uplace zal veroorzaken?”