“Op de hoorzitting, afgelopen donderdag in de commissie Mobiliteit, over de zeer kritische studie van het steunpunt Ruimte waarin gewaarschuwd wordt voor de bijzonder negatieve mobiliteitseffecten van Uplace, was al duidelijk dat de Vlaamse regering zou doorzetten met dit project”, zegt Joris Vandenbroucke. “Men heeft de beslissing alleen verpakt in een jasje van ‘correcties’ dat al te doorzichtig is, aan Uplace wordt immers niet geraakt.”

“De negatieve effecten op de mobiliteit in een regio die al kreunt onder de files zullen er hoedanook zijn. Het is cynisch dat deze Vlaamse regering bereid is om miljoenen te investeren in de ontsluiting van een winkelcentrum dat werkelijk niemand in de regio wilt terwijl voor het openbaar vervoer elders in Vlaanderen de hakbijl wordt bovengehaald”, aldus Vandenbroucke.

“Zelfs wanneer aan alle mobiliteitsvoorwaarden is voldaan (zoals een extra tramlijn en een nieuw treinstation) betekent dit 30.000 extra autobewegingen per dag op de ring rond Brussel”, laat Katia Segers weten. “Een catastrofe voor de leefbaarheid van de omwonenden, maar ook voor de vele automobilisten die vandaag al van de ring gebruik maken om zich van en naar hun werk te verplaatsen. Behalve Verhaeghe, wil niemand Uplace. Toch beslist de Vlaamse regering het te vergunnen. Dit is schaamteloos rijden voor kapitaal. Was de Vlaamse Regering maar even strijdvaardig en doortastend voor onderwijs en welzijn als voor Bart Verhaeghe."