De sp.a-fractie in het Vlaams parlement vindt het onbegrijpelijk dat de regering doorzet met Uplace. "Uplace is een slecht project dat rampzalig is voor de mobiliteit rond Brussel en dat jobs vernietigt in de handelscentra van onze steden", zeggen Katia Segers en Joris Vandenbroucke. "Iedereen is het erover eens dat Uplace zal zorgen voor meer files, meer luchtvervuiling en minder jobs. En toch doet de regering koppig voort."

De regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor het omstreden shoppingcomplex Uplace in Machelen, vlakbij de Brusselse ring. Studies hebben aangetoond dat het project een nefaste mobiliteitsimpact zal hebben en voor nog meer files en luchtvervuiling zal leiden. Daarnaast zullen er jobs verdwijnen in de winkels in de omliggende steden en gemeenten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering tegen elke vorm van gezond verstand in blijft doorzetten met het project.

Katia Segers betreurt dat het algemeen belang moet wijken voor de privé-belangen van één ondernemer. "De regering had beter een streep getrokken door het project. Dan had men de betrokken terreinen eindelijk een toekomst kunnen geven. Want door dit omstreden project goed te keuren, zet de regering de deur open voor juridische acties. Die rechtsonzekerheid gijzelt ook goede projecten in de omgeving, zoals het geplande Jan Portaelziekenhuis. Waarom blijft de regering rijden voor één man, in de plaats van te kiezen voor een nieuwe, duurzame en toekomstgerichte invulling voor deze plek?"

"Dat minister Schauvliege haar handtekening zet onder een beslissing waarvan ze zélf geen voorstander is, evenmin als de fractieleiders van meerderheidspartijen Open VLD en CD&V, toont aan dat dit dossier het voorwerp is van brute machtspolitiek waarin enkel zakelijke belangen doorwegen. Hopelijk trekt de Raad van State hier alsnog een streep door", zegt Vandenbroucke.

"Omdat Uplace - een project waar geen maatschappelijk draagvlak meer voor is, en dat een slechte zaak is voor zowel de files, luchtkwaliteit als de handelskernen in Vilvoorde, Mechelen en Leuven - er blijkbaar kost wat kost moet komen, worden nu, in antwoord op de kritiek van de Raad van State, een aantal andere maatschappelijk zinvolle projecten als het Jan Portaels ziekenhuis gegijzeld", zo verduidelijkt Katia Segers. Ook de vergunning hiervan blijft immers afhankelijk van de mobiliteitsvoorwaarden die gesteld zijn. "Van die mobiliteitsvoorwaarden (Halte Kerklaan en pendelbus De Lijn) weten we dat ze lang nog niet gegarandeerd kunnen worden. Die zijn er nog lang niet, want er zijn zelfs nog geen middelen voor gebudgetteerd".