Met ons gezondheidsplan sturen we het huidige gezondheidslandschap bij om betaalbare topkwaliteit voor iedereen te blijven garanderen, met de noden van de patiënt op de eerste plaats. “Het is de bedoeling om onze gezondheidszorg nog beter te maken zonder de kwaliteit die we vandaag leveren in het gedrang te brengen”, zegt Bruno Tobback. “Ik pas voor een structurele hervorming waardoor je als patiënt meer zelf gaat betalen.”

Zo zorgen wij er onder meer voor dat:

  • u meer verschillende behandelingen en producten terugbetaald krijgt. Via de versterking van de verplichte verzekering zorgen we voor de terugbetaling van brillen, lenzen, hoorapparaten, tandzorg en geestelijke gezondheidszorg.

  • u de beste zorg krijgt in het juiste ziekenhuis. Voor een ernstig gezondheidsprobleem wordt u behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis. Door specialisering van ziekenhuizen krijgt u zorg van absolute wereldklasse.

  • u voortaan 6 euro betaalt bij de dokter. U hoeft niet langer het volledige bedrag voor te schieten, maar enkel het remgeld. Zo maken we ook komaf met de kleefbriefjes. Dat is gewoon efficiënt en bespaart heel wat geld.

“Met ons gezondheidsplan engageren we ons voor sociale welvaart. Wij passen voor een scenario waar we uitgaven in de gezondheidszorg zomaar bevriezen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “Wij gaan voluit voor gezondheidszorg die betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Dat betekent dat ze in de eerste plaats collectief en solidair blijft. Een bevalling kost makkelijk 4.000 euro, een pacemaker 20.000 euro. Als het ‘ieder voor zich’ is, kan haast niemand dat betalen.”

EERSTEKLASSE ZORG, EENVOUDIG en EFFICIENT, VOOR IEDEREEN

“Eersteklasse zorg kan alleen als we onze gezondheidszorg samen, met zijn allen, blijven financieren”, zegt Bruno Tobback. “Zo voorzien we in ons becijferd plan 800 miljoen euro om de terugbetaling van brillen, lenzen, hoorapparaten, tandzorg en geestelijke gezondheidszorg via de verplichte verzekering te versterken. We werken ook de ereloonsupplementen weg. Dezelfde zorg mag in een andere ziekenhuiskamer geen veelvoud kosten.”

“Ten tweede maken we onze gezondheidszorg betaalbaarder door een betere organisatie en financieringswijze”, zegt Bruno Tobback. “Dat betekent geen overbodige en dure onderzoeken, specialisering van ziekenhuizen en de invoering van een volledig elektronisch medisch dossier. Dat kan levens redden en zo vermijden we dubbele onderzoeken.”

“Tot slot mag niemand zorg uitstellen, omdat hij of zij het niet kan betalen”, zegt Bruno Tobback. “Wij willen dat u vooraf precies weet wat u betaalt bij de dokter. Iedereen moet terechtkunnen bij een dokter die zich aan de tarieven houdt. We willen ook dat u voortaan niets meer hoeft voor te schieten bij de dokter, maar gewoon 6 euro betaalt. We maken dus komaf met de kleefbriefjes. Dat is efficiënter en verlaagt de financiële drempel om naar de dokter te gaan.”