sp.a eist pensioengaranties van de regering. Stop de onzekerheid over de pensioenen. Maak duidelijke afspraken voor de toekomst. Mensen die elke dag hun best doen, hebben recht op een goed pensioen. Daar moeten mensen op kunnen vertrouwen.

In 2019 zullen 20.000 mensen tot 113 euro minder pensioen krijgen per maand. Dat is de wereld op zijn kop. Het zijn precies de mensen die langer gewerkt hebben, die minder pensioen zullen krijgen.  

Wie op jonge leeftijd is beginnen werken en een loopbaan heeft van meer dan 45 jaar, krijgt vandaag een pensioen dat berekend is op de beste 45 jaren. Ook als je op het einde van je loopbaan niet aan het werk bent maar bijvoorbeeld een brugpensioen krijgt omdat je bedrijf werd gesloten of omdat je een zwaar beroep hebt uitgeoefend.  Die regeling verandert de regering vandaag. Het pensioen zal straks niet meer berekend worden op basis van de laatste jaren, maar op de eerste 45 jaren. In die eerste jaren lag het inkomen natuurlijk een pak lager. In het bijzonder voor mensen die op hun 15de of 16de zijn beginnen werken. Elk jaar verliezen hierdoor meer dan 14.000 werknemers tot 113 euro pensioen per maand. Het gaat om alle vormen van brugpensioen en werkloosheid: iedereen die vroeg is beginnen werken en zijn job verliest bijvoorbeeld na bedrijfssluiting of wie stopt met werken na jarenlange nachtarbeid of zwaar beroep.

Het alternatief van sp.a voor de toekomst van de pensioenen is eerlijk en duidelijk. Sp.a vertrekt vanuit een positief project: maak het pensioen niet afhankelijk van leeftijd, maar van de loopbaan. Na een loopbaan van 42 jaar heb je recht op een goed pensioen. Punt. Wie op zijn 18e begint te werken, heeft recht op pensioen op zijn 60e. En als je ziek bent of een tijd zonder job zit na een herstructurering blijft de teller lopen. Werk je extra lang, dan krijg je extra pensioen. Precies om het onderscheid tussen werken en niet-werken te belonen. Eenvoudig, eerlijk en zeker.

LEES