Functiebeschrijving

Als beleidsmedewerker gooi je al je kennis en expertise in de strijd om het beleid van sp.a en Stad Gent te stofferen. Je behartigt het beleid omtrent diversiteit en gelijke kansen van a tot z: van opmaak, over opvolging tot evaluatie. Je bereidt dossiers voor, volgt of leidt vergaderingen, maakt analyses & nota’s, onderhandelt met inhoudelijke verantwoordelijken van de andere meerderheidspartijen en werkt samen met de verantwoordelijke stadsdienst(en). Je bouwt sterke verbanden uit met het middenveld, de diverse gemeenschappen en andere stakeholders in de stad. Je bouwt mee aan onze visie en aan een sterk, positief discours over diversiteit en gelijke kansen.

Je werkt nauw samen met het team van beleidsmedewerkers en koppelt permanent terug naar je collega’s en in het bijzonder de verantwoordelijke van de beleidscel, de kabinetschef algemeen beleid en de schepen bevoegd voor diversiteit en gelijke kansen, Astrid De Bruycker.  

Profiel en competenties

Je hebt expertise in de beleidsdomeinen diversiteit en gelijke kansen, bij voorkeur op het stedelijk beleidsniveau. Je hebt een netwerk binnen het middenveld van diversiteit en gelijke kansen en legt makkelijk nieuwe contacten. Je woont in Gent of hebt minstens een goed zicht op de Gentse context. 

Je kan zeer goed complexe en grote hoeveelheden informatie verwerken en blijkt die dan ook nog eens makkelijk te onthouden. Je werkt snel, maar zorgvuldig. Digitale tools hebben geen geheimen voor je. Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk.

Je bent een teamspeler, maar kan ook zelfstandig werken. Je neemt initiatief. 

Je hebt voeling met het socialistisch gedachtegoed en je wil werken binnen de visie van sp.a. 

Je bent gebeten door de (lokale) politiek. Je handhaaft je in een werkomgeving waarin een intense workload, af en toe de ‘waan van de dag’ die opsteekt, gezonde stress en een sterke teamgeest de norm zijn.  

Aanbod 

  • Bijzonder boeiende en uitdagende job in een hecht team en in het hart van de lokale politiek
  • Werkplek in het Gentse stadhuis
  • Voltijdse tewerkstelling
  • Verloning op niveau A met behoud van relevante anciënniteit (tot 10 jaar) en kabinetsvergoeding
  • Fietsvergoeding woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques 


Hoe kan je solliciteren? 

Stuur je cv en een motivatiebrief van max. 500 woorden ten laatste vrijdag 19 april 2019 naar schepen.debruycker@stad.gent

De eerste selectie zal gebeuren op basis van cv’s en motivatiebrieven. Vervolgens vindt een assessment plaats op 24 april in de namiddag en een gesprek op 29 april in de namiddag. Starten kan zo snel mogelijk.

Nog vragen?

Contacteer Judith Perneel, kabinetschef algemeen beleid via judith.perneel@stad.gent of het nummer 0486 20 18 35.