De Commissie Gezondheid van het Brusselse Parlement heeft unaniem een resolutie goedgekeurd van Hannelore Goeman (sp.a) over een gecoördineerd vaccinatiebeleid. 

 

Twee databanken
Nu zijn zowel de Vlaamse als Franstalige Gemeenschap bevoegd voor het vaccinatiebeleid in Brussel. 

Dat heeft alleen maar negatieve gevolgen:
- er bestaan twee vaccinatiedatabanken naast elkaar: één voor Nederlandstalige artsen en Kind en Gezin en een andere voor Franstalige artsen en ONE
- de dokters kunnen elkaars databank niet raadplegen
- dokters en de overheid hebben geen zicht hebben op wie voor wat gevaccineerd is

Hannelore Goeman: “Een arts moet kunnen nagaan of een patiënt al dan niet gevaccineerd is. Nu is dat niet het geval. Zonder coördinatie lopen we het risico dat Brusselse kindjes tussen de mazen van het net vallen en niet gevaccineerd zijn.”


Uitwisseling van gegevens
Voortaan komt er een gecoördineerd vaccinatiebeleid:
- alle artsen hebben toegang tot beide databanken
- gegevens uit beide databanken kunnen uitgewisseld worden
- door de uitwisseling van gegevens beschikt de overheid over concrete cijfers

Op die manier kan een preventief vaccinatiebeleid gevoerd worden. 

Hannelore Goeman: “Het is heel belangrijk dat alle Brusselaars correct gevaccineerd zijn. Gevaarlijke en zeer besmettelijke ziektes hebben we door vaccinaties onder controle gekregen en de kindersterfte sterk kunnen terugdringen.”