In totaal kenden we 4270 deelnames aan onze verschillende zomerwerkingen:
-2924 op onze grootste speelpleinwerking, de sjallekes. Gemiddeld 97 kinderen per werkingsdag. Hierbij valt op dat de uitbreiding van de werking, die op initiatief van de schepen dit jaar voor de eerste keer plaats vond, met name 3 weken werking voor 4-jarigen een schot in de roos is geweest en dus duidelijk tegemoet kwam aan een vraag van onze jonge ouders: 259 peuters hebben deelgenomen aan deze werking.
- de speelpleinwerking Nomo (Noorderwijk-Morkhoven) kende met een totaal van 448 deelnames een gemiddelde van 25 kinderen per dag
- de werking op Diependaal had 556 deelnames, een gemiddelde van 20 kinderen per dag.
- de speelbus die rondtrekt naar de verschillende wijken, kende een wisselend succes per dag/locatie. In totaal 332 kinderen hebben hiervan genoten.

Conclusie: dankzij de inzet van vele animatoren - bedankt aan allen - hebben we met de stad vele, zeer vele kinderen opnieuw vele leuke speelmomenten kunnen bezorgen. Het doet deugd vele blije gezichten te zien tijdens de verschillende werkingen, en het geeft ons de energie om er verder tegen aan te gaan om een speelvriendelijke stad te blijven!