Uit de cijfers blijkt dat dit soort inbreuken duidelijk vaker gebeurt in private instellingen. “Dit kan enkel worden opgelost door een verfijning van de sancties en een strikte opvolging van bestrafte centra’s. De huidige sancties gaan immers maar terug tot 6 maanden. De verleiding om zorgprofielen van bewoners aan te passen, wordt zo enkel vergroot.”

“Het goede nieuws is dat 97% zich aan de regels houdt, maar de kosten door inbreuken bij de overige 3% lopen wel hoog op. Met wat creatieve wiskunde kan je 4 tot 5 % meer financiering krijgen, voor de overheid komt dat neer op minstens € 800.000.”

“De Vlaamse regering stelt altijd dat er geen alternatief is. Dat er geen geld is en dat ze bijgevolg niet anders kunnen dan de dagprijzen in rusthuizen te verhogen of de prijs van een buskaartje de hoogte in te jagen. Wel, hier is geld. Hier is een alternatief. Dat men er werk van maakt in plaats van steeds creatievere manieren te zoeken om mensen te treffen in hun portemonnee”, besluit Bertels.