Energie wordt steeds duurder, terwijl in Vlaanderen nog veel slecht geïsoleerde huizen staan. Renovaties om onze oudere woningen volgens de hedendaagse normen te isoleren zijn relatief duur. Daarom maakte Vlaams minister van Innovatie middelen vrij om bedrijven en kennisinstellingen te steunen in hun onderzoek om renovatie en isolatie klantgericht en betaalbaar te maken. “Dit heeft een driedubbel voordeel”, legt Ingrid Lieten uit. “Renovaties worden interessanter voor gezinnen, jonge mensen, en minder kapitaalkrachtigen. Bedrijven kunnen een nieuwe markt ontdekken. En daarnaast leveren we een noodzakelijke bijdrage aan het klimaatbeleid.”

“Wonen is duur, en zeker voor jonge gezinnen. Renovatie betaalbaar maken, speelt in op een reële nood bij de bevolking, en verruimt de markt voor de bouwsector. De proeftuin moet aantonen dat betaalbare renovatie en isolatie haalbaar is.” De samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen zullen nieuwe oplossingen uittesten zoals nieuwe combinaties van isolatie en hernieuwbare energie-installaties om een bestaande woning energieneutraal te maken.

Daarnaast maakt Ingrid Lieten ook extra middelen vrij in het kader van het Limburgplan. “De bouwsector is een belangrijke werkgever voor Limburg. De drie projecten van brede Limburgse consortia kunnen dan nog binnen de vijf jaar enkele honderden nieuwe, lokaal verankerde jobs opleveren voor de provincie.”

Voor meer info.