„Het Europese energie- en klimaatbeleid is het slachtoffer van paniek-voetbal dat de Europese leiders spelen na de crisis,” zegt Kathleen Van Brempt. „Economische heropleving én tewerkstelling zijn uiterst belangrijke thema’s, maar ze botsen niet met een ambitieus energiebeleid. Alleen wordt dat niet uitgelegd aan de Europese bevolking. Precies op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie kunnen we 100.000-en jobs creëren. Dat zeggen ook studies van de Commissie zelf."

"Wat willen we in Europa bereiken tegen 2030 op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen? Het antwoord zou eenvoudig moeten zijn," zegt Kathleen Van Brempt. "Meer energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie en minder uitstoot."

"Om dat te bereiken, moet je niet enkel ambitieuze doelstellingen hebben, je moet ze ook afdwingbaar maken, net zoals Europa dat deed met begrotingsdoelstellingen. De ambities zijn laag en bindende doelstellingen worden als een last beschouwd. Commissievoorzitter Barroso buigt voor de industrie en de industriële belangen van enkele lidstaten.”