“Het verhaal achter Dieselgate is aan het licht gekomen in de Verenigde Staten,” zegt Van Brempt. “Wij willen weten waarom noch de Europese instanties, noch de instanties in de lidstaten die sjoemelsoftware konden ontdekken. De EU gaat er prat op dat ze beschikt over ambitieuze wetgeving die de burgers moet beschermen, maar als die in de praktijk niet wordt toegepast is zo’n wetgeving eigenlijk boerenbedrog. Het heeft geen zin om strenge normen te hebben, als in werkelijkheid auto’s vier tot zeven keer meer uitstoten dan toegelaten is.”

“De resultaten van ons onderzoek moeten het vertrouwen van de Europese burgers in de Europese instellingen opnieuw herstellen. De Europeanen moeten er zeker van zijn dat zij geen tweederangsburgers zijn die minder beschermd worden dan Amerikaanse burgers. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat de claims die beleidsmakers en autoconstructeurs maken inzake milieuprestaties correct zijn.”

Volgens Van Brempt is de maatschappelijke relevantie van de onderzoekscommissie groot. “Niet alleen ondermijnen dergelijke schandalen in de automobielsector het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van Europese producten, ze brengen vooral ernstige schade toe aan de volksgezondheid. Luchtvervuiling veroorzaakt volgens het Europees Milieuagentschap op jaarbasis nog steeds 400.000 vroegtijdige overlijdens in de EU. Luchtverontreiniging is een sluipmoordenaar die we moeten uitschakelen. Het is onze plicht als Europese volksvertegenwoordigers om de gezondheid van de Europese burgers te beschermen.”

De hoofdopdracht van de onderzoekcommissie is nagaan wat er is mis gelopen, maar de commissie zal ook adviezen formuleren om te voorkomen dat het gesjoemel zich nogmaals zou voordoen . “Hoewel de aanleiding voor de onderzoekscommissie fraude met dieselwagens betrof, gaat het in essentie over de handhaving van uitstootnormen. Die hebben uiteraard ook betrekking op andere brandstoffen, zoals benzine. De dieselindustrie zal moeten aantonen dat ze met ‘schonere’ dieselwagens op de markt kunnen komen. Dat kan, want de technologie bestaat. Striktere normen stimuleren bovendien de innovatie en zijn dus op termijn zelfs gunstig voor de automobielsector. Maar schone technologie zal op het einde van de rit vooral belangrijk zijn voor de gezondheid van de Europese burgers.”