Dirk Van der Maelen, de 54-jarige Kamerfractieleider van de sp.a, is kandidaat-ondervoorzitter van de sp.a. Hij vormt daarvoor een tandem met kandidaat-voorzitster Caroline Gennez. De twee maakten dat gisteren bekend.

De 31-jarige Gennez werd enkele dagen na de verkiezingsnederlaag van 10 juni door de ontslagnemende voorzitter, Johan Vande Lanotte, naar voren geschoven om hem op te volgen. Dat zorgde voor enig gemor in de partij. De snelheid waarmee Gennez gekatapulteerd werd, bewees volgens sommige critici nogmaals dat de partijtop zich nog amper iets aantrok van de eigen basis. Net dat gebrek aan luisterbereidheid zou mee aan de basis liggen van de zware electorale afstraffing die de sp.a had gekregen.

De keuze van Gennez voor Van der Maelen als 'running mate' is duidelijk bedoeld om die kritiek te counteren. Van der Maelen is het typevoorbeeld van de trouwe soldaat die zich stapje voor stapje naar boven gewerkt heeft. Sinds 1989 zit de uit Geraardsbergen afkomstige jurist in de Kamer, waar hij sinds 1999 de fractie leidt. Hij liet zich daar vooral opmerken door zijn tussenkomsten over fiscaliteit en internationale politiek. Daarmee ontpopte hij zich zowat tot het geweten van de sp.a. Maar binnen de pikorde van de partij bleef hij wel een subtopper, die meer mediatieke figuren zoals zijn Oost-Vlaamse provinciegenote Freya Van den Bossche moest laten voorgaan.

In de mededeling belooft Van der Maelen werk te maken van het 'herdenken van de uitgangspunten van onze partij' en van 'een dynamische en open partijwerking'. Veel meer wou hij daar gisteren niet over kwijt. 'Caroline en ik zijn nog druk bezig om onze intentieverklaring te schrijven. Zolang die niet klaar is, ga ik niet veel zeggen over onze inzichten.' Maar de herwaardering van de basismilitant zal in elk geval centraal staan, zei de kandidaat-ondervoorzitter. 'Een moderne socialistische partij moet haar boodschap niet enkel via de media verkopen. Vaak worden die niet meer voor 100 procent door de mensen geloofd. De mondreclame is minstens zo belangrijk. Maar daarvoor moeten we dichter bij onze militanten staan.'

Volgens Van der Maelen zit de kandidaat-voorzitster op dezelfde lijn. 'Caroline en ik lijken meer op elkaar dan je denkt. Ze heeft ook heel hard lokaal gewerkt. Kijk naar de manier waarop ze de Mechelse afdeling weer op gang getrokken heeft.'

Uitslag

Op 21 oktober wordt de uitslag van de sp.a-voorzittersverkiezingen bekendgemaakt. Tot nu toe heeft er zich slechts één, vrij marginale, tegenkandidaat gemeld: Erik De Bruyn, de woordvoerder van de linkse drukkingsgroep sp.a Rood. Die reageerde opvallend positief op de kandidatuur van Van der Maelen. 'Met zijn acties rond sociale rechtvaardigheid en een rechtvaardige fiscaliteit oogt hij bewondering en lof in en buiten de partij.' Als op het stembriefje de volgorde met Gennez omgekeerd werd, zou De Bruyn zelfs overwegen zich terug te trekken.