Met de zesde staatshervorming houdt de senaat in zijn huidige vorm op te bestaan. Bij de verkiezingen van 25 mei konden we politici ook niet meer in de senaat stemmen. Voortaan wordt dat een ontmoetingsplek tussen gewesten en gemeenschappen die enkel nog bevoegd is voor de staatshervorming en het koningshuis.

De 'nieuwe' ontmoetingsplek telt straks 10 gecoöpteerde senatoren (sp.a duidde daar eerder al Bert Anciaux voor aan) en 50 deelstaatsenatoren. sp.a draagt de Vlaamse parlementsleden Ingrid Lieten, Bart Van Malderen, Güler Turan en Katia Segers voor als deelstaatsenatoren.

Katia Segers neemt ontslag als schepen in Liedekerke, waar ze sinds januari 2013 bevoegd was voor cultuur en communicatie. De functie van deelstaatsenator is immers onverenigbaar met een uitvoerend lokaal mandaat. Segers: "Met spijt in het hart neem ik ontslag als schepen, maar tegelijk kijk ik ernaar uit om in de senaat mee na te denken over de toekomst van België."