Op 6 november betoogden zowat 120.000 mensen in de straten van Brussel. Centrale boodschap van het protest was de roep om een eerlijkere spreiding van de budgettaire inspanningen die de komende jaren moeten worden geleverd. Het protest werd die dag nog aangejaagd door de onthullingen over de zogenaamde Luxleaks, de geheime akkoorden die de Luxemburgse overheid met een aantal grote ondernemingen en rijke families sloot om belastingen te ontwijken. In een reactie op de betoging verklaarde Minister van Financiën Johan Van Overtveldt dat ons land op Europees niveau mee het initiatief zou nemen om deze extreme vorm van belastingsontwijking die volgens de Belgische wetgeving niet kan, op Europees niveau aan te pakken. Dezelfde avond was er ook een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Europese Unie, de zogenaamde Ecofin. Die vergadering wilde onder meer de moeder-dochterrichtlijn aanpassen door een specifieke antimisbruikbepaling op te nemen over de winststromen tussen vennootschappen die tot dezelfde multinational behoren. Het nieuwe voorstel van de Commissie moest zo het huidige misbruik indammen en een fiscale vluchtroute afsnijden. 25 van de 28 lidstaten waren het eens om de voorgelegde tekst meteen goed te keuren. Nederland maakte evenwel bezwaren en wilde de procedure zwaarder maken. België sloot zich bij Nederland aan.. Peter Vanvelthoven: “Het getuigt van een serieuze dosis cynisme bij de regeringspartijen om verontwaardiging te uiten over belastingontwijking maar tegelijk internationale acties tegen belastingontwijking op de lange baan te schuiven. Minister Van Overtveldt maakte dan wel mooie beloftes over medewerking aan een Europese aanpak, door de Europese besluitvorming te vertragen doet hij net het omgekeerde.“